BIN

POSEIDON Binance Cat

7owGiG...vgsm copy

Poseidon Poseidon

$0.{4}6221

+13.43%

 • Giá cao 24h

  $0.{3}1037

 • Giá thấp 24h

  $0.{4}5413

 • KL 24h (POSEIDON)

  319.52M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  23.19K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

89Vài phút trước

Mua

$0.{4}6221

104.01K

$6.471

89Vài phút trước

Bán

$0.{4}6386

10.15M

$648.119

95Vài phút trước

Mua

$0.{4}6606

407.28K

$26.907

97Vài phút trước

Bán

$0.{4}6568

20.73K

$1.361

98Vài phút trước

Bán

$0.{4}6568

198.87K

$13.062

98Vài phút trước

Mua

$0.{4}6568

198.87K

$13.062

98Vài phút trước

Mua

$0.000065

5.07M

$329.858

100Vài phút trước

Mua

$0.{4}6302

5.07M

$319.793

102Vài phút trước

Bán

$0.{4}6178

13.89K

$0.858057

102Vài phút trước

Mua

$0.{4}6178

13.89K

$0.858057

103Vài phút trước

Mua

$0.{4}611

4.40M

$269.012

114Vài phút trước

Mua

$0.{4}5987

2.25M

$134.506

3Vài giờ trước

Bán

$0.{4}5939

726.78K

$43.166

3Vài giờ trước

Mua

$0.{4}598

366.39K

$21.911

4Vài giờ trước

Bán

$0.{4}5936

548.98K

$32.588

5Vài giờ trước

Bán

$0.{4}5939

67.29K

$3.997

5Vài giờ trước

Bán

$0.{4}5959

2.59M

$154.079

5Vài giờ trước

Mua

$0.{4}5979

3.19M

$190.56

5Vài giờ trước

Mua

$0.{4}5893

1.13M

$66.74

5Vài giờ trước

Mua

$0.{4}5874

563.45K

$33.095

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}5881

54.74K

$3.219

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}5885

1.91M

$112.279

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}5946

28.68K

$1.706

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}5983

3.43M

$204.924

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}6117

3.95M

$241.867

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}6099

6.60M

$402.501

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}5978

7369.59

$0.440578

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}5977

29.16K

$1.743

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}5972

1.12M

$66.634

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}602

7223.88

$0.434877

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}6016

27.27K

$1.64

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}6013

107.11K

$6.441

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}6065

4.55M

$276.254

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}6175

52.11K

$3.218

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}6216

3.66M

$227.476

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}6399

1.49M

$95.319

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}6457

1.33M

$85.561

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}6406

377.41K

$24.177

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}6356

4.55M

$289.52

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}6619

19.84M

$1313.43

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}7178

5.45M

$391.151

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}7336

548.98K

$40.275

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}7476

3.80M

$284.274

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}7576

42.74K

$3.238

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}7576

42.74K

$3.238

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}7568

1.77M

$134.3

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}7394

5.45M

$402.947

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}7224

22.58K

$1.631

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}7224

22.58K

$1.631

6Vài giờ trước

Mua

$0.{4}7195

11.40K

$0.820559

$40,069

P

POSEIDON

322,917,427

S

SOL

149

POSEIDON : SOL

1:0.0000004628

$1,865

P

POSEIDON

13,806,789

S

SOL

7

POSEIDON : SOL

1:0.0000004628

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng