KIT

KITTENWIF KittenWifHat

9a8AmD...3Pin copy

KittenWif KittenWif

$0.002646

-0.20%

 • Giá cao 24h

  $0.002674

 • Giá thấp 24h

  $0.002615

 • KL 24h (KITTENWIF)

  19.89M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  52.55K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Bán

$0.002646

92.03K

$243.556

4Vài phút trước

Mua

$0.002661

44.60K

$118.695

9Vài phút trước

Bán

$0.002647

54.34K

$143.871

12Vài phút trước

Bán

$0.002647

37.93K

$100.397

14Vài phút trước

Mua

$0.002659

54.34K

$144.475

15Vài phút trước

Bán

$0.002647

45.92K

$121.574

17Vài phút trước

Bán

$0.002648

97.91K

$259.266

17Vài phút trước

Bán

$0.002649

47.33K

$125.383

18Vài phút trước

Bán

$0.002649

55.14K

$146.092

20Vài phút trước

Bán

$0.002651

77.33K

$205.026

23Vài phút trước

Bán

$0.002654

18.98K

$50.366

24Vài phút trước

Bán

$0.002655

19.01K

$50.476

25Vài phút trước

Mua

$0.002669

55.14K

$147.15

26Vài phút trước

Bán

$0.002656

47.73K

$126.751

27Vài phút trước

Bán

$0.002654

20.01K

$53.113

27Vài phút trước

Bán

$0.002656

38.02K

$100.97

32Vài phút trước

Mua

$0.00267

33.69K

$89.931

33Vài phút trước

Bán

$0.002658

48.41K

$128.659

42Vài phút trước

Mua

$0.002667

20.90K

$55.734

48Vài phút trước

Bán

$0.002653

16.91K

$44.862

52Vài phút trước

Mua

$0.002664

32.94K

$87.737

62Vài phút trước

Mua

$0.002664

16.08K

$42.843

62Vài phút trước

Mua

$0.002664

16.08K

$42.843

72Vài phút trước

Mua

$0.002667

30.65K

$81.747

83Vài phút trước

Mua

$0.002668

8382.17

$22.363

90Vài phút trước

Mua

$0.002674

59.13K

$158.098

104Vài phút trước

Mua

$0.002672

22.79K

$60.898

111Vài phút trước

Bán

$0.002661

6.858

$0.01825

111Vài phút trước

Mua

$0.002674

6.858

$0.018334

114Vài phút trước

Mua

$0.002671

40.52K

$108.24

2Vài giờ trước

Mua

$0.002664

34.88K

$92.944

2Vài giờ trước

Bán

$0.002652

82.74K

$219.434

2Vài giờ trước

Mua

$0.002668

47.86K

$127.668

2Vài giờ trước

Mua

$0.00266

46.35K

$123.32

2Vài giờ trước

Bán

$0.002649

179.22K

$474.783

2Vài giờ trước

Bán

$0.002651

93.60K

$248.166

2Vài giờ trước

Mua

$0.002665

47.24K

$125.894

2Vài giờ trước

Mua

$0.002663

20.18K

$53.741

2Vài giờ trước

Mua

$0.002664

7569.16

$20.162

2Vài giờ trước

Mua

$0.002664

7569.42

$20.163

2Vài giờ trước

Mua

$0.002662

7569.68

$20.15

2Vài giờ trước

Mua

$0.002663

7569.94

$20.157

2Vài giờ trước

Mua

$0.002663

7570.2

$20.16

2Vài giờ trước

Mua

$0.002664

7570.46

$20.166

2Vài giờ trước

Mua

$0.002664

7570.72

$20.166

2Vài giờ trước

Mua

$0.002664

7570.98

$20.17

2Vài giờ trước

Mua

$0.002662

7571.24

$20.153

2Vài giờ trước

Mua

$0.00266

7571.5

$20.143

2Vài giờ trước

Mua

$0.002659

7571.76

$20.133

2Vài giờ trước

Mua

$0.002659

7572.02

$20.133