Milady 8853
 • Eye Color

  blue

  15.78% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.57% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  15.9% Có đặc tính này

 • Eyes

  smug

  1.05% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl slate

  2.29% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.84% Có đặc tính này

 • Drip Score

  19

  1.18% Có đặc tính này

 • Shirt

  fur coat

  0.86% Có đặc tính này

 • Number

  8853

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.51% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 8853
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eye Color

  blue

  15.78% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.57% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  15.9% Có đặc tính này

 • Eyes

  smug

  1.05% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl slate

  2.29% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.84% Có đặc tính này

 • Drip Score

  19

  1.18% Có đặc tính này

 • Shirt

  fur coat

  0.86% Có đặc tính này

 • Number

  8853

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.51% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  8853

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum