• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 9804
 • Eye Color

  blue

  15.97% Có đặc tính này

 • Background

  bjork

  0.67% Có đặc tính này

 • Shirt

  ulzzang coat

  0.88% Có đặc tính này

 • Glasses

  larry glasses

  0.51% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.55% Có đặc tính này

 • Number

  9804

  0.01% Có đặc tính này

 • Hair

  short orange

  1.85% Có đặc tính này

 • Hat

  blue pink bow

  0.64% Có đặc tính này

 • Drip Score

  41

  1.01% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.47% Có đặc tính này

 • Eyes

  sleepy

  6.53% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-prep

  2.45% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 9804
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eye Color

  blue

  15.97% Có đặc tính này

 • Background

  bjork

  0.67% Có đặc tính này

 • Shirt

  ulzzang coat

  0.88% Có đặc tính này

 • Glasses

  larry glasses

  0.51% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.55% Có đặc tính này

 • Number

  9804

  0.01% Có đặc tính này

 • Hair

  short orange

  1.85% Có đặc tính này

 • Hat

  blue pink bow

  0.64% Có đặc tính này

 • Drip Score

  41

  1.01% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.47% Có đặc tính này

 • Eyes

  sleepy

  6.53% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-prep

  2.45% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  9804

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum