• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DeGod #2085
 • neck

  None

  54.87% Có đặc tính này

 • eyes

  None

  53.07% Có đặc tính này

 • specialty

  Devil Wings

  4.73% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.74% Có đặc tính này

 • head

  Godfro

  3.39% Có đặc tính này

 • clothes

  None

  4.63% Có đặc tính này

 • mouth

  None

  57.05% Có đặc tính này

 • skin

  Turquoise

  10.83% Có đặc tính này

 • background

  Purple

  12.65% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  68.29% Có đặc tính này

DeGods
DeGod #2085
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • neck

  None

  54.87% Có đặc tính này

 • eyes

  None

  53.07% Có đặc tính này

 • specialty

  Devil Wings

  4.73% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.74% Có đặc tính này

 • head

  Godfro

  3.39% Có đặc tính này

 • clothes

  None

  4.63% Có đặc tính này

 • mouth

  None

  57.05% Có đặc tính này

 • skin

  Turquoise

  10.83% Có đặc tính này

 • background

  Purple

  12.65% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  68.29% Có đặc tính này

DeGods
DeGods
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  2084

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum