ARB

ADOGE ArbiDoge

0x155f...1151 copy

ADoge ADoge

$0.{6}3001

+10.60%

 • Giá cao 24h

  $0.{6}3144

 • Giá thấp 24h

  $0.{6}2684

 • KL 24h (ADOGE)

  60.76B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  18.35K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

29Vài phút trước

Bán

$0.{6}3001

872.98K

$0.26199

2Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2986

4.08M

$1.218

3Vài giờ trước

Mua

$0.{6}299

1.02B

$304.141

4Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2976

2.09M

$0.62222

4Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2976

13.81B

$4111.15

4Vài giờ trước

Mua

$0.{6}3135

40.14K

$0.012584

5Vài giờ trước

Mua

$0.{6}3127

228.61K

$0.071477

6Vài giờ trước

Bán

$0.{6}3131

315.02M

$98.642

7Vài giờ trước

Mua

$0.{6}3142

12.05M

$3.788

8Vài giờ trước

Mua

$0.{6}3144

5.06B

$1590.26

8Vài giờ trước

Mua

$0.{6}3074

10.21M

$3.139

9Vài giờ trước

Bán

$0.{6}3065

4.00B

$1226.05

9Vài giờ trước

Mua

$0.{6}3114

84.89M

$26.432

10Vài giờ trước

Mua

$0.{6}3114

10.00M

$3.114

10Vài giờ trước

Bán

$0.{6}3121

10.68M

$3.335

10Vài giờ trước

Mua

$0.{6}3122

99.25M

$30.987

10Vài giờ trước

Mua

$0.{6}3121

13.27M

$4.142

10Vài giờ trước

Mua

$0.{6}3118

204.88M

$63.88

10Vài giờ trước

Bán

$0.{6}3115

2.87M

$0.892738

10Vài giờ trước

Bán

$0.{6}3115

2.03M

$0.632775

10Vài giờ trước

Mua

$0.{6}3117

10.75B

$3351.12

10Vài giờ trước

Bán

$0.{6}3115

63.93M

$19.915

10Vài giờ trước

Bán

$0.{6}3115

15.40M

$4.797

10Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2996

178.96M

$53.608

10Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2997

997.27K

$0.298911

10Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2997

175.91M

$52.727

10Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2997

29.25M

$8.768

10Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2997

4.17M

$1.251

10Vài giờ trước

Mua

$0.{6}3

22.09B

$6626.83

11Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2771

633.25M

$175.443

11Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2745

4.80M

$1.318

11Vài giờ trước

Mua

$0.{6}274

990.40K

$0.2714

11Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2732

4.66M

$1.272

12Vài giờ trước

Bán

$0.{6}273

12.89M

$3.52

12Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2732

511.35K

$0.139713

12Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2722

56.60M

$15.405

12Vài giờ trước

Mua

$0.{6}274

7.86M

$2.152

12Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2738

39.28M

$10.755

13Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2697

74.35M

$20.053

13Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2696

5.61M

$1.514

13Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2698

1.33M

$0.359438

13Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2698

21.07M

$5.685

13Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2698

12.64M

$3.41

15Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2694

2.47M

$0.665885

17Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2684

103.70M

$27.835

22Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2696

1.71B

$459.853

23Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2713

1.08B

$293.35

26Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2695

180.00M

$48.506

28Vài giờ trước

Bán

$0.{6}2691

6.24M

$1.679

28Vài giờ trước

Mua

$0.{6}2697

3.75B

$1012.46