GAI

GNS Gains Network

0x18c1...a122 copy

GNS GNS

$3.479

+8.14%

 • Giá cao 24h

  $3.606

 • Giá thấp 24h

  $3.209

 • KL 24h (GNS)

  282.41K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  974.38K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Mua

$3.479

1.038

$3.609

1Vài phút trước

Bán

$3.479

35.614

$123.891

1Vài phút trước

Bán

$3.48

55.054

$191.574

1Vài phút trước

Mua

$3.481

21.82

$75.962

1Vài phút trước

Bán

$3.484

18.048

$62.875

1Vài phút trước

Bán

$3.485

23.2

$80.857

3Vài phút trước

Bán

$3.486

27.454

$95.703

7Vài phút trước

Bán

$3.496

36.9

$128.998

7Vài phút trước

Bán

$3.496

22.81

$79.748

7Vài phút trước

Bán

$3.496

48.861

$170.811

8Vài phút trước

Bán

$3.488

32.74

$114.189

8Vài phút trước

Mua

$3.49

86.99

$303.609

12Vài phút trước

Mua

$3.484

0.643805

$2.243

13Vài phút trước

Bán

$3.485

25.413

$88.564

14Vài phút trước

Bán

$3.487

17.6

$61.363

15Vài phút trước

Mua

$3.488

1.799

$6.276

16Vài phút trước

Bán

$3.488

26.656

$92.966

16Vài phút trước

Mua

$3.488

21.767

$75.936

16Vài phút trước

Bán

$3.487

27.406

$95.562

16Vài phút trước

Bán

$3.487

50

$174.346

17Vài phút trước

Bán

$3.493

27.39

$95.673

18Vài phút trước

Bán

$3.495

32.425

$113.327

18Vài phút trước

Bán

$3.498

8.589

$30.045

19Vài phút trước

Bán

$3.499

20.428

$71.471

24Vài phút trước

Mua

$3.5

50

$175.008

26Vài phút trước

Mua

$3.496

11.426

$39.944

26Vài phút trước

Bán

$3.507

95.759

$335.864

26Vài phút trước

Bán

$3.495

68.353

$238.907

26Vài phút trước

Bán

$3.505

115.53

$404.908

27Vài phút trước

Bán

$3.511

55.582

$195.16

27Vài phút trước

Bán

$3.508

67.489

$236.745

28Vài phút trước

Bán

$3.5

71.367

$249.758

28Vài phút trước

Mua

$3.505

71.325

$249.986

28Vài phút trước

Bán

$3.509

58.345

$204.761

29Vài phút trước

Bán

$3.5

51.719

$181.018

29Vài phút trước

Bán

$3.511

96.701

$339.553

29Vài phút trước

Bán

$3.514

61.681

$216.756

29Vài phút trước

Bán

$3.504

49.979

$175.139

29Vài phút trước

Mua

$3.507

49.979

$175.286

29Vài phút trước

Mua

$3.504

19.86

$69.58

29Vài phút trước

Bán

$3.506

50.517

$177.109

29Vài phút trước

Bán

$3.502

82.127

$287.628

29Vài phút trước

Bán

$3.502

50

$175.112

30Vài phút trước

Mua

$3.51

50

$175.481

30Vài phút trước

Bán

$3.517

95.41

$335.592

30Vài phút trước

Bán

$3.506

50

$175.305

30Vài phút trước

Mua

$3.506

2.854

$10.005

30Vài phút trước

Bán

$3.518

78.034

$274.518

33Vài phút trước

Mua

$3.51

50

$175.499

34Vài phút trước

Bán

$3.516

39.879

$140.23

$444,924

N
NONE
G

GNS

112,987

W

WETH

17

WETH : GNS

1:878.371

$268,530

N
NONE
G

GNS

70,003

U

USDC

25,017

USDC : GNS

1:0.287356

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng