PLU

PLS PlutusDAO

0x5131...a67f copy

PLS PLS

$0.208045

-0.17%

 • Giá cao 24h

  $0.211524

 • Giá thấp 24h

  $0.203775

 • Khối lượng 24h(PLS)

  147.18K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  30.16K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

98Vài phút trước

Mua

$0.208433

774.762

$161.486

102Vài phút trước

Mua

$0.208045

2082.05

$433.161

2Vài giờ trước

Mua

$0.207257

164.15

$34.021

2Vài giờ trước

Mua

$0.20728

2433.45

$504.406

2Vài giờ trước

Mua

$0.206517

941.859

$194.51

4Vài giờ trước

Bán

$0.204154

104.906

$21.417

6Vài giờ trước

Mua

$0.206018

89.769

$18.494

8Vài giờ trước

Mua

$0.206218

1132.29

$233.498

8Vài giờ trước

Bán

$0.206218

1132.29

$233.498

8Vài giờ trước

Bán

$0.204935

7709.53

$1579.95

8Vài giờ trước

Bán

$0.203775

507.718

$103.46

9Vài giờ trước

Mua

$0.20725

234.304

$48.559

10Vài giờ trước

Bán

$0.206684

1800

$372.031

11Vài giờ trước

Mua

$0.207121

500

$103.561

12Vài giờ trước

Bán

$0.207291

1460

$302.645

12Vài giờ trước

Bán

$0.205381

4636.25

$952.198

13Vài giờ trước

Bán

$0.207882

2000

$415.763

13Vài giờ trước

Mua

$0.207775

151.676

$31.514

13Vài giờ trước

Bán

$0.208645

142.442

$29.72

13Vài giờ trước

Mua

$0.207707

15.168

$3.151

13Vài giờ trước

Mua

$0.208709

12.143

$2.534

13Vài giờ trước

Bán

$0.205949

13.862

$2.855

13Vài giờ trước

Bán

$0.208709

272.279

$56.827

13Vài giờ trước

Bán

$0.207841

2500

$519.603

13Vài giờ trước

Bán

$0.207841

2500

$519.603

14Vài giờ trước

Bán

$0.209754

114.478

$24.012

14Vài giờ trước

Bán

$0.208315

64.095

$13.352

15Vài giờ trước

Bán

$0.208488

1140.31

$237.742

15Vài giờ trước

Bán

$0.208488

509.209

$106.164

15Vài giờ trước

Bán

$0.206585

28.70K

$5928.99

15Vài giờ trước

Mua

$0.208668

9310.85

$1942.88

15Vài giờ trước

Mua

$0.208668

13.07K

$2727.21

15Vài giờ trước

Mua

$0.209863

232.422

$48.777

15Vài giờ trước

Mua

$0.210708

834.86

$175.912

15Vài giờ trước

Bán

$0.210708

834.86

$175.912

15Vài giờ trước

Mua

$0.20945

101

$21.154

17Vài giờ trước

Mua

$0.209334

50.611

$10.595

19Vài giờ trước

Mua

$0.211524

101.052

$21.375

20Vài giờ trước

Bán

$0.209751

31.852

$6.681

20Vài giờ trước

Mua

$0.209301

100.474

$21.029

20Vài giờ trước

Mua

$0.210776

3038.12

$640.363

20Vài giờ trước

Mua

$0.209262

101

$21.135

20Vài giờ trước

Mua

$0.210505

106.327

$22.382

21Vài giờ trước

Mua

$0.209259

231.906

$48.529

22Vài giờ trước

Mua

$0.209093

3112.2

$650.739

22Vài giờ trước

Mua

$0.210241

2644.33

$555.948

22Vài giờ trước

Mua

$0.208279

17.882

$3.724

22Vài giờ trước

Bán

$0.208279

17.882

$3.724

22Vài giờ trước

Bán

$0.208587

108.988

$22.733

23Vài giờ trước

Mua

$0.20931

3013.61

$630.779

$606,159

N
NONE
P

PLS

1,449,306

W

WETH

146

WETH : PLS

1:10042.6

$205,553

N
NONE
P

PLS

592,879

U

USDS

82,211

PLS : USDS

1:0.208056

$17,604

N
NONE
P

PLS

60,340

W

WETH

2

WETH : PLS

1:10042.6

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng