ARB

ARB Arbitrum

0x912C...6548 copy

ARB ARB

$1.131

+17.74%

 • Giá cao 24h

  $1.167

 • Giá thấp 24h

  $0.927984

 • KL 24h (ARB)

  78.52M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  83.83M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

13Vài giây trước

Mua

$1.133

1.202

$1.362

19Vài giây trước

Bán

$1.133

20.092

$22.77

27Vài giây trước

Mua

$1.133

1.294

$1.466

30Vài giây trước

Bán

$1.133

100

$113.322

35Vài giây trước

Mua

$1.133

557.247

$631.438

35Vài giây trước

Mua

$1.133

1211.78

$1373.11

36Vài giây trước

Mua

$1.133

991.568

$1123.46

46Vài giây trước

Bán

$1.132

0.854646

$0.967645

47Vài giây trước

Mua

$1.132

1555.55

$1761.59

47Vài giây trước

Mua

$1.133

2181.87

$2471.21

48Vài giây trước

Mua

$1.132

1102.59

$1248.31

48Vài giây trước

Mua

$1.132

789.587

$893.983

50Vài giây trước

Bán

$1.132

2.252

$2.549

52Vài giây trước

Mua

$1.132

1102.69

$1248.09

56Vài giây trước

Mua

$1.132

1213.47

$1373.25

56Vài giây trước

Mua

$1.132

1326.86

$1501.44

56Vài giây trước

Mua

$1.132

22.007

$24.908

59Vài giây trước

Bán

$1.131

10.652

$12.052

1Vài phút trước

Bán

$1.131

97.771

$110.551

1Vài phút trước

Bán

$1.131

13.258

$14.991

1Vài phút trước

Mua

$1.131

1.173

$1.327

1Vài phút trước

Mua

$1.132

918.747

$1039.88

1Vài phút trước

Mua

$1.132

1908.91

$2160.15

1Vài phút trước

Mua

$1.131

1.333

$1.508

1Vài phút trước

Bán

$1.132

500

$565.98

1Vài phút trước

Mua

$1.133

2136.58

$2420.77

1Vài phút trước

Bán

$1.132

9490.85

$10.75K

1Vài phút trước

Mua

$1.133

4510.91

$5110.22

1Vài phút trước

Mua

$1.133

1191.52

$1350.14

1Vài phút trước

Bán

$1.133

1.327

$1.504

2Vài phút trước

Mua

$1.133

5.092

$5.77

2Vài phút trước

Bán

$1.132

21.86K

$24.75K

2Vài phút trước

Mua

$1.133

164.286

$186.143

2Vài phút trước

Mua

$1.133

617.118

$699.224

2Vài phút trước

Mua

$1.133

1146.37

$1298.89

2Vài phút trước

Mua

$1.133

6103.01

$6914.99

2Vài phút trước

Mua

$1.133

3184.66

$3608.36

2Vài phút trước

Mua

$1.133

4498.39

$5096.89

2Vài phút trước

Mua

$1.133

442.84

$501.772

2Vài phút trước

Mua

$1.133

8.903

$10.089

2Vài phút trước

Mua

$1.133

1.281

$1.452

2Vài phút trước

Bán

$1.133

1.27

$1.439

2Vài phút trước

Bán

$1.133

1.091

$1.236

2Vài phút trước

Mua

$1.133

0.966143

$1.095

3Vài phút trước

Mua

$1.133

92.544

$104.862

3Vài phút trước

Mua

$1.133

1318.78

$1494.23

3Vài phút trước

Mua

$1.133

2141.93

$2427.21

3Vài phút trước

Bán

$1.133

1.013

$1.147

3Vài phút trước

Mua

$1.133

1981.54

$2244.97

3Vài phút trước

Mua

$1.132

2179.25

$2467.96

$8,392,334

N
NONE
A

ARB

4,850,522

W

WETH

945

WETH : ARB

1:2702.77

$4,457,423

N
NONE
A

ARB

3,204,095

W

WETH

270

WETH : ARB

1:2702.77

$2,997,864

N
NONE
A

ARB

2,423,368

U

USDC

251,579

USDC : ARB

1:0.882113

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng