USD

USDC USD Coin

0xaf88...5831 copy

USDC USDC

$1

-0.03%

 • Giá cao 24h

  $1.002

 • Giá thấp 24h

  $0.999637

 • KL 24h (USDC)

  40.34M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  40.36M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

13Vài giây trước

Bán

$1

40

$40.01

13Vài giây trước

Bán

$1

3625.11

$3626.01

13Vài giây trước

Bán

$1

3625.11

$3626.01

14Vài giây trước

Mua

$1

5.955

$5.956

17Vài giây trước

Bán

$1

7031.46

$7033.41

17Vài giây trước

Bán

$1

1000

$1000.3

17Vài giây trước

Bán

$1

8118.6

$8121.07

20Vài giây trước

Bán

$1

2500.08

$2500.92

32Vài giây trước

Bán

$1

5260.4

$5262.23

32Vài giây trước

Bán

$1

2858.5

$2859.5

32Vài giây trước

Bán

$1

4000.12

$4001.51

53Vài giây trước

Bán

$1

3450.5

$3452.1

53Vài giây trước

Bán

$1

4667.6

$4669.76

1Vài phút trước

Bán

$1

8116.4

$8119.38

1Vài phút trước

Bán

$1

20.97

$20.978

1Vài phút trước

Bán

$1

9687.79

$9691.65

1Vài phút trước

Bán

$1

5156.4

$5158.46

1Vài phút trước

Bán

$1

1000

$1000.4

1Vài phút trước

Bán

$1

9219.03

$9222.95

1Vài phút trước

Bán

$1

3625.11

$3626.78

1Vài phút trước

Bán

$1

1000

$1000.46

1Vài phút trước

Bán

$1

3125.09

$3126.59

1Vài phút trước

Bán

$1

1000

$1000.48

1Vài phút trước

Mua

$1

5.013

$5.015

1Vài phút trước

Mua

$1

1.002

$1.003

1Vài phút trước

Bán

$1

1.986

$1.987

1Vài phút trước

Bán

$1

8141.6

$8145.62

2Vài phút trước

Bán

$1

5000.15

$5002.02

2Vài phút trước

Bán

$1

3125.09

$3126.55

2Vài phút trước

Bán

$1

2.866

$2.867

2Vài phút trước

Bán

$1

1000

$1000.4

2Vài phút trước

Bán

$1

0.540798

$0.541018

2Vài phút trước

Mua

$1

3.51

$3.512

2Vài phút trước

Bán

$1

1000

$1000.41

2Vài phút trước

Bán

$1

0.597

$0.597245

2Vài phút trước

Bán

$1

105.47

$105.511

2Vài phút trước

Bán

$1

5.747

$5.749

2Vài phút trước

Bán

$1

0.597

$0.597233

2Vài phút trước

Mua

$1

0.313041

$0.313163

2Vài phút trước

Bán

$1

0.392101

$0.392254

2Vài phút trước

Bán

$1

1.782

$1.783

2Vài phút trước

Bán

$1

2.262

$2.263

2Vài phút trước

Bán

$1

9.057

$9.061

2Vài phút trước

Mua

$1

8.186

$8.189

2Vài phút trước

Bán

$1

8.837

$8.84

3Vài phút trước

Mua

$1

191.687

$191.762

3Vài phút trước

Mua

$1

1028.57

$1029.02

4Vài phút trước

Mua

$1

5.09

$5.092

5Vài phút trước

Mua

$1

7.021

$7.024

5Vài phút trước

Bán

$1

2021.38

$2022.15

$37,883,058

N
NONE
U

USDC

13,901,243

W

WETH

6,823

USDC : WETH

1:0.0002846

$9,337,380

N
NONE
U

USDC

4,103,475

W

WBTC

81

USDC : WBTC

1:0.00001556

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng