ARB

ETH Ethereum

Arbitrum

WETH WETH

$3065.6

+3.92%

 • Giá cao 24h

  $3100.79

 • Giá thấp 24h

  $2864.85

 • KL 24h (WETH)

  174.65K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  528.68M

Mua
Bán
Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

10Vài giây trước

Mua

$3065.66

0.277563

$850.913

11Vài giây trước

Mua

$3065.59

1.5

$4598.38

11Vài giây trước

Mua

$3065.59

0.75

$2299.19

18Vài giây trước

Mua

$3065.39

0.266739

$817.659

21Vài giây trước

Mua

$3065.17

0.070511

$216.128

21Vài giây trước

Mua

$3065.32

0.570453

$1748.62

22Vài giây trước

Mua

$3065.15

0.570484

$1748.62

25Vài giây trước

Mua

$3065.6

0.004122

$12.636

26Vài giây trước

Mua

$3065

0.401964

$1232.02

31Vài giây trước

Mua

$3065.6

0.0009326

$2.859

35Vài giây trước

Mua

$3065.6

1.914

$5866.8

35Vài giây trước

Mua

$3065.6

2.008

$6155

35Vài giây trước

Mua

$3065.6

0.40817

$1251.28

37Vài giây trước

Mua

$3065.6

1.738

$5328.05

37Vài giây trước

Mua

$3065.6

1.551

$4755.18

38Vài giây trước

Mua

$3065.6

0.367412

$1126.34

38Vài giây trước

Mua

$3065.6

0.408234

$1251.48

39Vài giây trước

Mua

$3065.6

0.0005173

$1.586

39Vài giây trước

Mua

$3065.6

0.36741

$1126.33

47Vài giây trước

Mua

$3065.6

0.00005046

$0.15469

51Vài giây trước

Mua

$3064.89

0.003004

$9.208

55Vài giây trước

Mua

$3064.89

0.138689

$425.065

57Vài giây trước

Mua

$3064.85

0.974693

$2987.29

57Vài giây trước

Bán

$3064.85

0.974693

$2987.29

58Vài giây trước

Mua

$3065.6

0.002587

$7.93

58Vài giây trước

Mua

$3065.6

0.0004929

$1.511

1Vài phút trước

Bán

$3065.37

0.0004298

$1.317

1Vài phút trước

Mua

$3065.11

0.974705

$2987.58

1Vài phút trước

Bán

$3065.11

0.974705

$2987.58

1Vài phút trước

Bán

$3065.6

0.0001

$0.30656

1Vài phút trước

Bán

$3065.6

0.326255

$1000.17

1Vài phút trước

Bán

$3065.37

0.342963

$1051.31

1Vài phút trước

Bán

$3065.46

0.448591

$1375.14

1Vài phút trước

Bán

$3065.7

0.448582

$1375.22

1Vài phút trước

Mua

$3065.58

0.974717

$2988.07

1Vài phút trước

Bán

$3065.58

0.974717

$2988.07

1Vài phút trước

Bán

$3065.83

0.392997

$1204.86

1Vài phút trước

Bán

$3065.83

0.661158

$2027

1Vài phút trước

Bán

$3065.83

0.705522

$2163.01

1Vài phút trước

Bán

$3065.83

1.5

$4598.75

1Vài phút trước

Bán

$3065.84

0.652419

$2000.21

1Vài phút trước

Mua

$3066.12

0.080004

$245.301

1Vài phút trước

Bán

$3066.7

0.008621

$26.437

1Vài phút trước

Bán

$3066.7

0.018122

$55.574

1Vài phút trước

Mua

$3066.71

0.017521

$53.731

1Vài phút trước

Bán

$3066.72

0.002799

$8.585

1Vài phút trước

Bán

$3066.71

0.02372

$72.743

1Vài phút trước

Mua

$3066.72

0.0001174

$0.36014

1Vài phút trước

Mua

$3066.09

1.949

$5977.26

1Vài phút trước

Bán

$3066.09

1.949

$5977.26

$33,982,338

N
NONE
W

WBTC

111

W

WETH

8,775

WBTC : WETH

1:20.806

$24,981,040

N
NONE
W

WETH

6,674

U

USDC

4,524,703

WETH : USDC

1:3066.05

$18,924,798

N
NONE
W

WETH

2,562

G

GMX

427,179

WETH : GMX

1:118.264

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng