KIM

KIMBO Kimbo

0x184f...68c1 copy

KIMBO KIMBO

$0.{3}2307

+21.39%

 • Giá cao 24h

  $0.{3}2311

 • Giá thấp 24h

  $0.{3}1816

 • KL 24h (KIMBO)

  1.57B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  329.71K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài phút trước

Bán

$0.{3}2307

98.00K

$22.608

11Vài phút trước

Mua

$0.{3}2309

93.46K

$21.579

13Vài phút trước

Bán

$0.{3}2311

262.65K

$60.695

13Vài phút trước

Bán

$0.{3}2309

3.18M

$734.155

13Vài phút trước

Mua

$0.{3}2309

9.23M

$2130.73

15Vài phút trước

Bán

$0.{3}2297

103.93K

$23.876

15Vài phút trước

Mua

$0.{3}2298

7.26M

$1667.09

16Vài phút trước

Bán

$0.{3}2278

257.64K

$58.699

24Vài phút trước

Mua

$0.{3}2281

1.22M

$277.734

25Vài phút trước

Bán

$0.{3}2278

148.53K

$33.837

25Vài phút trước

Mua

$0.{3}2278

3.22M

$734.167

30Vài phút trước

Bán

$0.000227

511.14K

$116.026

30Vài phút trước

Mua

$0.{3}2271

4.18M

$950.04

33Vài phút trước

Bán

$0.{3}2262

335.08K

$75.782

33Vài phút trước

Bán

$0.{3}2262

281.55K

$63.697

33Vài phút trước

Bán

$0.{3}2263

376.61K

$85.226

34Vài phút trước

Bán

$0.{3}2264

285.50K

$64.632

36Vài phút trước

Bán

$0.{3}2267

103.82K

$23.531

37Vài phút trước

Bán

$0.{3}2262

1.15M

$259.678

37Vài phút trước

Bán

$0.{3}2262

324.00K

$73.285

37Vài phút trước

Mua

$0.{3}2265

6.76M

$1530.53

43Vài phút trước

Bán

$0.{3}2257

822.43K

$185.612

46Vài phút trước

Mua

$0.{3}2267

41.51K

$9.413

47Vài phút trước

Bán

$0.{3}2275

501.29K

$114.036

49Vài phút trước

Bán

$0.{3}2276

1.14M

$259.601

50Vài phút trước

Bán

$0.{3}2271

233.551

$0.053035

50Vài phút trước

Mua

$0.{3}2271

2.11M

$478.136

54Vài phút trước

Bán

$0.{3}2278

603.85K

$137.575

54Vài phút trước

Mua

$0.{3}2278

6.41M

$1460.11

58Vài phút trước

Bán

$0.{3}2269

292.63K

$66.391

58Vài phút trước

Bán

$0.{3}2269

98.00K

$22.234

60Vài phút trước

Mua

$0.000227

97.17K

$22.055

61Vài phút trước

Mua

$0.000227

2.71M

$615.711

63Vài phút trước

Mua

$0.{3}2263

55.99K

$12.669

76Vài phút trước

Mua

$0.000226

134.66K

$30.438

77Vài phút trước

Mua

$0.000226

12.02M

$2717.37

95Vài phút trước

Mua

$0.{3}2213

97.80K

$21.645

102Vài phút trước

Bán

$0.{3}2203

4.00M

$881.124

108Vài phút trước

Bán

$0.{3}2209

5.00M

$1104.26

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}2189

104.38K

$22.846

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}2201

1.50M

$330.085

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}2193

220.97K

$48.463

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}2154

8.86M

$1907.93

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}2154

4.98M

$1072.43

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}2154

4.99M

$1075.48

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}2179

2.30M

$502.226

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}2174

1.80M

$391.4

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}2164

1.00M

$216.437

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}2164

367.60K

$79.557

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}2169

31.72K

$6.879

$912,186

K

KIMBO

1,976,574,677

W

WAVAX

12,742

KIMBO : WAVAX

1:0.000006443

$35,576

K

KIMBO

77,354,139

K

KOVIN

1,052,029,874

KIMBO : KOVIN

1:13.687

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng