AVA

NOCHILL AVAX HAS NO CHILL

0xAcFb...B9a5 copy

NOCHILL NOCHILL

$0.011386

+17.71%

 • Giá cao 24h

  $0.011468

 • Giá thấp 24h

  $0.009477

 • KL 24h (NOCHILL)

  14.60M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  154.86K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

10Vài phút trước

Bán

$0.011386

1244

$14.165

13Vài phút trước

Bán

$0.011387

1166.46

$13.283

13Vài phút trước

Mua

$0.011387

1166.46

$13.283

15Vài phút trước

Mua

$0.011388

548.655

$6.248

18Vài phút trước

Bán

$0.011387

1465.83

$16.692

18Vài phút trước

Mua

$0.011387

1465.83

$16.692

18Vài phút trước

Bán

$0.0114

2853.51

$32.531

18Vài phút trước

Mua

$0.0114

2853.51

$32.531

20Vài phút trước

Mua

$0.011391

6677.56

$76.065

25Vài phút trước

Mua

$0.011387

3749.37

$42.696

29Vài phút trước

Mua

$0.011385

73.15K

$832.887

31Vài phút trước

Bán

$0.011392

36.73K

$418.487

50Vài phút trước

Mua

$0.011377

34.03K

$387.155

69Vài phút trước

Bán

$0.011357

500

$5.679

76Vài phút trước

Mua

$0.01134

15.00K

$170.097

76Vài phút trước

Mua

$0.011331

15.00K

$169.97

90Vài phút trước

Mua

$0.011309

3668.27

$41.483

91Vài phút trước

Mua

$0.011307

70.01K

$791.547

109Vài phút trước

Mua

$0.011312

73.60K

$832.612

2Vài giờ trước

Bán

$0.011257

100.00K

$1125.66

2Vài giờ trước

Mua

$0.011312

666.203

$7.536

2Vài giờ trước

Bán

$0.011304

45.00K

$508.668

2Vài giờ trước

Mua

$0.011313

638.284

$7.221

2Vài giờ trước

Mua

$0.011375

3576.86

$40.686

2Vài giờ trước

Bán

$0.011429

300

$3.429

2Vài giờ trước

Bán

$0.011468

97

$1.112

3Vài giờ trước

Bán

$0.0114

2512.13

$28.639

3Vài giờ trước

Mua

$0.01139

415.229

$4.73

3Vài giờ trước

Mua

$0.011368

63.833

$0.725635

3Vài giờ trước

Bán

$0.011368

101.98K

$1159.31

3Vài giờ trước

Bán

$0.011425

28.89K

$330.043

3Vài giờ trước

Bán

$0.011425

23.24K

$265.54

3Vài giờ trước

Bán

$0.011425

43.72K

$499.523

3Vài giờ trước

Bán

$0.011425

26.20K

$299.329

3Vài giờ trước

Mua

$0.011425

101.98K

$1165.2

3Vài giờ trước

Mua

$0.011425

659.58K

$7535.99

3Vài giờ trước

Bán

$0.011072

1303.42

$14.431

3Vài giờ trước

Mua

$0.011072

7450.42

$82.49

3Vài giờ trước

Bán

$0.011072

248.39K

$2750.15

3Vài giờ trước

Mua

$0.011208

32.392

$0.363036

3Vài giờ trước

Bán

$0.011227

13.09K

$146.926

3Vài giờ trước

Mua

$0.011224

2565.68

$28.798

3Vài giờ trước

Mua

$0.011243

748.526

$8.416

3Vài giờ trước

Mua

$0.011243

354.649

$3.987

3Vài giờ trước

Mua

$0.011247

620.257

$6.976

3Vài giờ trước

Mua

$0.011187

4257.98

$47.633

4Vài giờ trước

Mua

$0.011179

821.577

$9.184

4Vài giờ trước

Mua

$0.011178

4621.77

$51.664

4Vài giờ trước

Bán

$0.011176

141.29K

$1579

4Vài giờ trước

Bán

$0.011176

100.80K

$1126.51

$913,254

N

NOCHILL

40,158,462

W

WAVAX

11,990

NOCHILL : WAVAX

1:0.0002994

$1,460

N

NOCHILL

64,798

G

GURS

64,385,319

NOCHILL : GURS

1:1014.87

$428

N

NOCHILL

19,344

M

MU

4,936

NOCHILL : MU

1:0.270005

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng