SHI

SHIBA Shiba Armstrong

0x041f...7EF7 copy

SHIBA SHIBA

$0.000864

-2.16%

 • Giá cao 24h

  $0.{3}8831

 • Giá thấp 24h

  $0.{3}8556

 • KL 24h (SHIBA)

  8.23M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  7089.16

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8634

3846.65

$3.321

3Vài giờ trước

Bán

$0.000864

80.00K

$69.123

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8645

1133.85

$0.980155

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8645

455.82K

$394.04

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8671

208.65K

$180.922

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8662

40.00K

$34.648

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8666

247.18K

$214.203

8Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8604

12.76K

$10.979

9Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8612

138.784

$0.119523

9Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8609

0.904268

$0.0007785

10Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8627

11.49K

$9.915

10Vài giờ trước

Bán

$0.000863

10.55K

$9.104

10Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8632

24.67K

$21.299

11Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8641

17.30K

$14.948

12Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8632

1.03M

$888.73

12Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8571

9830.64

$8.426

12Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8576

2481.83

$2.128

13Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8566

18.32K

$15.696

13Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8568

207.13K

$177.473

14Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8585

73.42K

$63.034

14Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8586

100.00K

$85.865

14Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8591

230.15K

$197.729

16Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8571

23.28K

$19.95

16Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8573

291.48K

$249.874

17Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8556

97.628

$0.083529

17Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8556

1394.95

$1.193

18Vài giờ trước

Bán

$0.000856

6952.12

$5.951

18Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8561

2601.5

$2.227

18Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8571

120.49K

$103.273

18Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8568

3.62M

$3102.29

19Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8774

5440.37

$4.773

20Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8779

170.20K

$149.426

21Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8782

35.02K

$30.758

22Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8814

2798.98

$2.467

23Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8811

190.00K

$167.42

23Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8819

80.00K

$70.548

23Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8827

21.52K

$18.993

24Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8831

83.69K

$73.908

24Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8833

397.29K

$350.941

24Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8866

2837.65

$2.516

24Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8867

100.00K

$88.67

25Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8879

1100

$0.976738

29Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8909

10.03K

$8.931

31Vài giờ trước

Mua

$0.{3}8888

157.59K

$140.067

33Vài giờ trước

Bán

$0.000891

475.165

$0.42339

33Vài giờ trước

Bán

$0.000888

42.24K

$37.506

33Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8881

21.60K

$19.182

34Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8799

6578.38

$5.789

34Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8833

27.16K

$23.987

35Vài giờ trước

Bán

$0.{3}8802

109.70K

$96.555