BAS

TYBG Base God

0x0d97...38dE copy

TYBG TYBG

$0.{3}1254

-9.24%

 • Giá cao 24h

  $0.{3}1447

 • Giá thấp 24h

  $0.{3}1104

 • KL 24h (TYBG)

  1.54B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  189.66K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài phút trước

Mua

$0.{3}1267

3.23M

$408.977

9Vài phút trước

Mua

$0.{3}1254

8.73M

$1095.48

17Vài phút trước

Bán

$0.{3}1247

10.788

$0.001345

17Vài phút trước

Mua

$0.{3}1247

2696.86

$0.336213

19Vài phút trước

Bán

$0.000125

79.22K

$9.9

29Vài phút trước

Mua

$0.{3}1245

370.07K

$46.086

42Vài phút trước

Bán

$0.{3}1232

1.55M

$191.385

50Vài phút trước

Mua

$0.{3}1234

345.32K

$42.605

52Vài phút trước

Bán

$0.{3}1233

20.39K

$2.516

52Vài phút trước

Bán

$0.{3}1237

884.18K

$109.39

52Vài phút trước

Bán

$0.{3}1237

11.45M

$1416.68

52Vài phút trước

Mua

$0.{3}1237

37.63M

$4655.91

52Vài phút trước

Mua

$0.{3}1275

23.94M

$3052.4

54Vài phút trước

Bán

$0.{3}1203

63.21K

$7.605

54Vài phút trước

Mua

$0.{3}1203

6.68M

$803.362

54Vài phút trước

Bán

$0.{3}1198

16.72K

$2.003

56Vài phút trước

Mua

$0.{3}1202

3.40M

$408.892

63Vài phút trước

Bán

$0.{3}1192

3.62M

$431.255

73Vài phút trước

Mua

$0.{3}1207

423.08K

$51.074

79Vài phút trước

Bán

$0.{3}1199

10000

$1.199

85Vài phút trước

Mua

$0.{3}1191

754.90K

$89.924

99Vài phút trước

Mua

$0.000119

336.79K

$40.068

105Vài phút trước

Mua

$0.{3}1189

333.45K

$39.64

111Vài phút trước

Mua

$0.{3}1189

1.77M

$210.372

112Vài phút trước

Bán

$0.000119

63.22K

$7.523

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1188

220.60K

$26.2

2Vài giờ trước

Mua

$0.000118

1.14M

$135.05

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1178

499.89K

$58.863

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1187

422.70K

$50.181

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1174

3.00M

$352.127

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1188

12.82M

$1523.07

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1188

49.78M

$5912.88

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1143

619.24K

$70.768

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1142

18.45K

$2.106

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1152

184.18K

$21.226

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1153

617.96K

$71.261

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1153

3.05M

$351.703

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1143

12.76M

$1458.57

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1143

12.76M

$1458.57

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1143

12.69M

$1450.03

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1142

118.16K

$13.497

2Vài giờ trước

Bán

$0.000116

494.93K

$57.434

2Vài giờ trước

Mua

$0.000116

494.93K

$57.434

2Vài giờ trước

Bán

$0.000116

880.77K

$102.209

2Vài giờ trước

Mua

$0.000116

11.01M

$1277.53

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1104

16.00M

$1766.39

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1163

382.91K

$44.52

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1156

465.58K

$53.831

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1162

402.354

$0.046769

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1162

100.43K

$11.674

$731,509

T

TYBG

2,906,961,935

W

WETH

105

WETH : TYBG

1:27751242

$248,434

T

TYBG

1,876,311,747

W

WETH

4

WETH : TYBG

1:27751242

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng