DON

MOEW donotfomoew

0x15aC...2Fee copy

MOEW MOEW

$0.{3}6903

-14.92%

 • Giá cao 24h

  $0.{3}8113

 • Giá thấp 24h

  $0.{3}6679

 • KL 24h (MOEW)

  119.32M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  87.75K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

11Vài phút trước

Mua

$0.{3}6903

57.96K

$40.013

18Vài phút trước

Bán

$0.{3}6907

2274.25

$1.571

61Vài phút trước

Bán

$0.{3}6905

691.628

$0.477551

98Vài phút trước

Bán

$0.{3}6817

691.628

$0.471472

104Vài phút trước

Mua

$0.{3}6811

51.61K

$35.155

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6816

283.48K

$193.227

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6838

11.93K

$8.16

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6802

80.00K

$54.415

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6769

3129.12

$2.118

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6775

88.71K

$60.1

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6763

3241.46

$2.192

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6754

2.11M

$1426.68

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6718

4103.66

$2.757

3Vài giờ trước

Mua

$0.000672

715.22K

$480.621

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6701

238.41K

$159.753

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6701

602.73K

$403.882

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6679

7.74M

$5167.19

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6887

5273.28

$3.632

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6912

549.09K

$379.508

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6925

1.62M

$1123.93

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6886

1.48M

$1022.36

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6842

1.74M

$1192.88

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6771

12.53K

$8.487

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6764

148.12K

$100.193

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6778

229.339

$0.155447

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6778

511.98K

$347.026

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6764

6.47M

$4376.55

4Vài giờ trước

Bán

$0.000693

1.00M

$692.983

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6968

691.628

$0.481917

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6966

3139.83

$2.187

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6978

105.91K

$73.907

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6978

25.70K

$17.934

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6979

8896.16

$6.209

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6966

5835.18

$4.065

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6982

97.27K

$67.916

4Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6974

7950

$5.544

4Vài giờ trước

Mua

$0.000698

257.95K

$180.062

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6994

1424.15

$0.995982

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}7002

31.26K

$21.889

5Vài giờ trước

Bán

$0.0007

1.00M

$699.953

5Vài giờ trước

Mua

$0.000702

2348.67

$1.649

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}7018

1.00M

$701.82

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}7031

691.628

$0.48627

5Vài giờ trước

Mua

$0.{3}7021

922.15K

$647.45

5Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6984

273.12K

$190.744

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6993

1.57M

$1097.33

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}7043

40.10K

$28.239

5Vài giờ trước

Bán

$0.{3}7045

272.38K

$191.902

5Vài giờ trước

Mua

$0.{3}7055

33.72K

$23.787

5Vài giờ trước

Bán

$0.000705

61.54K

$43.385

$956,162

M

MOEW

615,441,630

W

WETH

153

WETH : MOEW

1:5027412

$202

M

MOEW

149,700

A

AI

7,902,118

MOEW : AI

1:55.063

$131

M

MOEW

98,059

B

BONK

3,802,331,538

MOEW : BONK

1:41322

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng