USD

USDC USD Coin

0x8335...2913 copy

USDC USDC

$1

0.00%

 • Giá cao 24h

  $1

 • Giá thấp 24h

  $1

 • KL 24h (USDC)

  172.92M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  172.92M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

14Vài giây trước

Mua

$1

0.417107

$0.417107

20Vài giây trước

Mua

$1

0.417107

$0.417107

24Vài giây trước

Mua

$1

122.998

$122.998

26Vài giây trước

Mua

$1

0.417107

$0.417107

32Vài giây trước

Mua

$1

0.139035

$0.139035

34Vài giây trước

Mua

$1

0.417107

$0.417107

40Vài giây trước

Mua

$1

0.417107

$0.417107

46Vài giây trước

Mua

$1

0.556142

$0.556142

50Vài giây trước

Bán

$1

768.731

$768.731

54Vài giây trước

Mua

$1

0.417091

$0.417091

1Vài phút trước

Bán

$1

2274.79

$2274.79

1Vài phút trước

Bán

$1

843.352

$843.352

1Vài phút trước

Mua

$1

0.417027

$0.417027

1Vài phút trước

Bán

$1

392.232

$392.232

1Vài phút trước

Mua

$1

0.139006

$0.139006

1Vài phút trước

Mua

$1

0.417019

$0.417019

1Vài phút trước

Mua

$1

0.417019

$0.417019

1Vài phút trước

Mua

$1

0.417019

$0.417019

1Vài phút trước

Mua

$1

0.417019

$0.417019

1Vài phút trước

Mua

$1

0.417019

$0.417019

1Vài phút trước

Bán

$1

171.13

$171.13

1Vài phút trước

Mua

$1

94.78

$94.78

1Vài phút trước

Bán

$1

3519.03

$3519.03

1Vài phút trước

Mua

$1

0.555927

$0.555927

1Vài phút trước

Mua

$1

39.344

$39.344

1Vài phút trước

Mua

$1

39.344

$39.344

1Vài phút trước

Bán

$1

8.26

$8.26

1Vài phút trước

Mua

$1

8.26

$8.26

1Vài phút trước

Mua

$1

0.138982

$0.138982

1Vài phút trước

Mua

$1

0.416947

$0.416947

1Vài phút trước

Mua

$1

0.416947

$0.416947

2Vài phút trước

Mua

$1

0.555929

$0.555929

2Vài phút trước

Mua

$1

0.138982

$0.138982

2Vài phút trước

Bán

$1

282.245

$282.245

2Vài phút trước

Mua

$1

0.416941

$0.416941

2Vài phút trước

Mua

$1

0.416929

$0.416929

2Vài phút trước

Mua

$1

0.416929

$0.416929

2Vài phút trước

Mua

$1

0.416929

$0.416929

2Vài phút trước

Mua

$1

0.416929

$0.416929

2Vài phút trước

Bán

$1

285.651

$285.651

2Vài phút trước

Mua

$1

0.138974

$0.138974

2Vài phút trước

Mua

$1

0.416923

$0.416923

2Vài phút trước

Mua

$1

0.416923

$0.416923

2Vài phút trước

Bán

$1

1009.46

$1009.46

2Vài phút trước

Mua

$1

0.416902

$0.416902

2Vài phút trước

Bán

$1

392.364

$392.364

3Vài phút trước

Mua

$1

0.416894

$0.416894

3Vài phút trước

Mua

$1

0.416894

$0.416894

3Vài phút trước

Bán

$1

1560.95

$1560.95

3Vài phút trước

Mua

$1

0.138954

$0.138954

$81,323,577

U

USDC

40,661,788

A

AERO

52,047,694

USDC : AERO

1:1.28

$69,962,480

U

USDC

34,971,861

W

WETH

10,068

USDC : WETH

1:0.0002877

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng