AER

AERO Aerodrome

0x9401...8631 copy

AERO AERO

$1.946

+2.07%

 • 24h High

  $1.987

 • 24h Low

  $1.719

 • 24h Vol (AERO)

  14.55M

 • 24h vol(USDT)

  27.28M

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

10Vài giây trước

Sell

$1.989

1.569

$3.12

22Vài giây trước

Sell

$1.988

4.41

$8.768

22Vài giây trước

Sell

$1.988

202.756

$403.134

22Vài giây trước

Sell

$1.988

1.569

$3.119

24Vài giây trước

Sell

$1.989

3544.53

$7048.73

24Vài giây trước

Sell

$1.989

374.27

$744.281

24Vài giây trước

Sell

$1.989

58.24

$115.817

24Vài giây trước

Buy

$1.989

3544.53

$7048.73

24Vài giây trước

Buy

$1.989

10.15K

$20.19K

26Vài giây trước

Sell

$1.995

12.21K

$24.36K

26Vài giây trước

Sell

$1.995

40.53K

$80.87K

26Vài giây trước

Sell

$1.995

254

$506.801

26Vài giây trước

Buy

$1.995

12.21K

$24.36K

28Vài giây trước

Sell

$2.087

1.919

$4.005

28Vài giây trước

Sell

$2.087

5.768

$12.039

28Vài giây trước

Buy

$2.087

79.42K

$165.78K

34Vài giây trước

Sell

$1.946

1.569

$3.053

46Vài giây trước

Sell

$1.946

54.444

$105.938

46Vài giây trước

Sell

$1.946

1.569

$3.053

58Vài giây trước

Sell

$1.946

1.569

$3.053

1Vài phút trước

Sell

$1.946

5.596

$10.888

1Vài phút trước

Sell

$1.946

6.063

$11.798

1Vài phút trước

Sell

$1.946

321.571

$625.717

1Vài phút trước

Sell

$1.946

1.569

$3.053

1Vài phút trước

Sell

$1.946

1.569

$3.053

1Vài phút trước

Sell

$1.946

1.569

$3.053

1Vài phút trước

Sell

$1.946

5.754

$11.197

1Vài phút trước

Sell

$1.946

0.12742

$0.247936

1Vài phút trước

Sell

$1.946

1.569

$3.053

1Vài phút trước

Sell

$1.946

5.388

$10.485

1Vài phút trước

Sell

$1.946

55.175

$107.36

1Vài phút trước

Sell

$1.946

1.569

$3.053

2Vài phút trước

Sell

$1.94

84.546

$164.026

2Vài phút trước

Sell

$1.946

1.569

$3.053

2Vài phút trước

Sell

$1.94

63.61

$123.407

2Vài phút trước

Sell

$1.946

5.696

$11.083

2Vài phút trước

Sell

$1.94

58.576

$113.649

2Vài phút trước

Sell

$1.94

279.007

$541.329

2Vài phút trước

Sell

$1.94

1.569

$3.044

2Vài phút trước

Sell

$1.94

331.236

$642.663

2Vài phút trước

Sell

$1.94

1.569

$3.044

2Vài phút trước

Sell

$1.94

20.573

$39.917

2Vài phút trước

Sell

$1.942

121.084

$235.173

2Vài phút trước

Sell

$1.94

1.569

$3.044

2Vài phút trước

Sell

$1.946

5.388

$10.485

2Vài phút trước

Sell

$1.946

5.751

$11.191

2Vài phút trước

Sell

$1.94

436.154

$846.27

2Vài phút trước

Sell

$1.941

1.569

$3.045

3Vài phút trước

Sell

$1.946

1.569

$3.053

3Vài phút trước

Sell

$1.941

25.336

$49.176

$105,993,033

A

AERO

26,649,858

U

USDC

51,945,636

USDC : AERO

1:0.514158

$17,353,364

A

AERO

4,403,873

W

WETH

2,797

WETH : AERO

1:1580.05

$9,375,408

A

AERO

2,357,466

U

USDBC

4,687,296

AERO : USDBC

1:1.946

Type

Amount/Token

User