BASENJI Basenji

0xBC45...85F0 copy

BENJI BENJI

$0.040709

-27.56%

 • Giá cao 24h

  $0.057499

 • Giá thấp 24h

  $0.034441

 • KL 24h (BENJI)

  49.07M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  2.10M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Bán

$0.040709

470.599

$19.157

1Vài phút trước

Mua

$0.040709

470.599

$19.157

1Vài phút trước

Mua

$0.040709

88.127

$3.588

1Vài phút trước

Mua

$0.040709

4289.94

$174.637

1Vài phút trước

Bán

$0.040709

18.54K

$754.669

2Vài phút trước

Bán

$0.040785

11.16K

$455.014

2Vài phút trước

Bán

$0.04085

2590.32

$105.816

3Vài phút trước

Mua

$0.040836

115.064

$4.699

4Vài phút trước

Mua

$0.040852

2510.91

$102.575

4Vài phút trước

Mua

$0.040819

305.78

$12.482

4Vài phút trước

Bán

$0.040811

1088.38

$44.417

4Vài phút trước

Mua

$0.040811

1088.38

$44.417

4Vài phút trước

Mua

$0.040811

2129

$86.886

4Vài phút trước

Mua

$0.040811

23.64K

$964.936

4Vài phút trước

Mua

$0.040811

7407.52

$302.306

4Vài phút trước

Bán

$0.040811

17.66K

$720.703

4Vài phút trước

Bán

$0.040811

158.94K

$6486.33

7Vài phút trước

Bán

$0.041439

17.11K

$709.133

8Vài phút trước

Mua

$0.041475

25.843

$1.072

10Vài phút trước

Bán

$0.041324

14.42K

$595.899

11Vài phút trước

Mua

$0.041467

985.682

$40.873

11Vài phút trước

Bán

$0.041467

13.44K

$557.229

12Vài phút trước

Mua

$0.041641

2351.45

$97.916

12Vài phút trước

Mua

$0.041532

8122.97

$337.361

12Vài phút trước

Bán

$0.041488

8475

$351.613

12Vài phút trước

Mua

$0.041488

46.829

$1.943

12Vài phút trước

Mua

$0.041521

13.74K

$570.348

12Vài phút trước

Bán

$0.041558

1594.87

$66.28

13Vài phút trước

Mua

$0.041613

1675.71

$69.731

16Vài phút trước

Mua

$0.041519

11.40K

$473.159

19Vài phút trước

Bán

$0.04149

24.20K

$1003.92

19Vài phút trước

Bán

$0.04162

95.897

$3.991

20Vài phút trước

Bán

$0.041626

543.311

$22.616

20Vài phút trước

Bán

$0.041628

2216.65

$92.275

21Vài phút trước

Mua

$0.041636

10.52K

$437.93

23Vài phút trước

Mua

$0.041616

20.55K

$855.337

25Vài phút trước

Mua

$0.041515

13.39K

$555.823

28Vài phút trước

Bán

$0.041459

6002.3

$248.851

28Vài phút trước

Bán

$0.041459

5702.18

$236.408

29Vài phút trước

Bán

$0.041475

17.67K

$732.964

29Vài phút trước

Bán

$0.041584

15.321

$0.637115

31Vài phút trước

Bán

$0.041587

495.385

$20.602

31Vài phút trước

Mua

$0.041569

822.126

$34.175

32Vài phút trước

Mua

$0.041565

1774.2

$73.744

32Vài phút trước

Bán

$0.041851

3129.52

$130.974

32Vài phút trước

Bán

$0.041851

5998.35

$251.039

33Vài phút trước

Bán

$0.041916

366.727

$15.372

33Vài phút trước

Mua

$0.041583

241.585

$10.046

33Vài phút trước

Bán

$0.041908

2500

$104.769

33Vài phút trước

Bán

$0.041908

21.25K

$890.539

$1,222,361

B

BENJI

15,021,074

W

WETH

178

WETH : BENJI

1:84330.1

$484,044

B

BENJI

9,757,535

W

WETH

25

WETH : BENJI

1:84330.1

$26,344

B

BENJI

321,388

A

AERO

17,092

BENJI : AERO

1:0.052476

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng