BAS

BASED based.markets

0xBa5E...b663 copy

BASED BASED

$2.213

+2.72%

 • Giá cao 24h

  $2.225

 • Giá thấp 24h

  $2.127

 • KL 24h (BASED)

  4351.09

 • Khối lượng 24h(USDT)

  9537.94

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

74Vài phút trước

Bán

$2.213

107.974

$238.912

75Vài phút trước

Mua

$2.215

107.974

$239.112

97Vài phút trước

Mua

$2.215

0.014836

$0.032857

100Vài phút trước

Mua

$2.218

44.621

$98.952

114Vài phút trước

Mua

$2.215

886.699

$1963.8

2Vài giờ trước

Bán

$2.203

0.82437

$1.816

2Vài giờ trước

Bán

$2.215

26.773

$59.306

2Vài giờ trước

Mua

$2.203

26.773

$58.982

2Vài giờ trước

Bán

$2.203

16.267

$35.843

2Vài giờ trước

Mua

$2.203

25.438

$56.034

3Vài giờ trước

Mua

$2.183

0.182336

$0.397972

4Vài giờ trước

Mua

$2.179

0.633479

$1.38

4Vài giờ trước

Mua

$2.177

0.273095

$0.594546

5Vài giờ trước

Mua

$2.179

0.172482

$0.375813

5Vài giờ trước

Bán

$2.176

15.438

$33.598

5Vài giờ trước

Mua

$2.176

15.438

$33.598

5Vài giờ trước

Mua

$2.182

4.593

$10.021

5Vài giờ trước

Bán

$2.183

0.5184

$1.132

5Vài giờ trước

Mua

$2.182

0.10638

$0.232086

5Vài giờ trước

Mua

$2.183

1.438

$3.138

5Vài giờ trước

Bán

$2.183

1350.18

$2947.26

5Vài giờ trước

Mua

$2.207

0.141541

$0.312354

5Vài giờ trước

Mua

$2.217

0.014669

$0.032525

5Vài giờ trước

Bán

$2.207

280.92

$619.934

5Vài giờ trước

Bán

$2.217

16.399

$36.362

5Vài giờ trước

Bán

$2.217

240.445

$533.143

6Vài giờ trước

Bán

$2.224

0.44296

$0.985024

6Vài giờ trước

Mua

$2.219

0.453186

$1.005

7Vài giờ trước

Bán

$2.214

0.1764

$0.390609

7Vài giờ trước

Mua

$2.213

0.184107

$0.407446

8Vài giờ trước

Mua

$2.224

0.141665

$0.315133

8Vài giờ trước

Bán

$2.224

0.16994

$0.377898

8Vài giờ trước

Mua

$2.224

0.169945

$0.378041

8Vài giờ trước

Mua

$2.222

0.772343

$1.716

9Vài giờ trước

Bán

$2.223

0.22496

$0.50014

9Vài giờ trước

Mua

$2.222

0.226593

$0.503513

9Vài giờ trước

Mua

$2.222

0.254918

$0.566453

9Vài giờ trước

Bán

$2.225

21.663

$48.191

9Vài giờ trước

Mua

$2.222

19.448

$43.208

9Vài giờ trước

Mua

$2.223

17.928

$39.853

9Vài giờ trước

Mua

$2.224

35.415

$78.746

10Vài giờ trước

Bán

$2.214

1.408

$3.118

11Vài giờ trước

Bán

$2.214

0.32237

$0.71388

11Vài giờ trước

Mua

$2.214

0.325862

$0.721316

11Vài giờ trước

Bán

$2.219

0.18931

$0.420011

11Vài giờ trước

Mua

$2.218

0.198351

$0.440025

11Vài giờ trước

Bán

$2.221

0.820819

$1.823

11Vài giờ trước

Bán

$2.221

0.24085

$0.53488

12Vài giờ trước

Mua

$2.221

0.240855

$0.53495

12Vài giờ trước

Bán

$2.209

0.38152

$0.842645

$465,321

B

BASED

105,050

W

WETH

73

WETH : BASED

1:1434.1

$13,577

B

BASED

3,059

A

AERO

3,850

BASED : AERO

1:1.251

$10,101

B

BASED

2,280

W

WETH

2

WETH : BASED

1:1434.1

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng