SYN

0xbd2D...5eD2 copy

SYNTH SYNTH

$6.893

-0.77%

 • Giá cao 24h

  $6.978

 • Giá thấp 24h

  $6.827

 • KL 24h (SYNTH)

  876.185

 • Khối lượng 24h(USDT)

  6049.22

Mua
Bán
Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

115Vài phút trước

Bán

$6.9

8.793

$60.676

2Vài giờ trước

Mua

$6.893

8.794

$60.616

2Vài giờ trước

Mua

$6.886

0.439969

$3.03

2Vài giờ trước

Bán

$6.895

21.121

$145.635

2Vài giờ trước

Mua

$6.912

21.121

$145.99

3Vài giờ trước

Bán

$6.885

20.943

$144.199

3Vài giờ trước

Mua

$6.902

20.943

$144.547

3Vài giờ trước

Bán

$6.923

19.234

$133.162

3Vài giờ trước

Mua

$6.939

19.234

$133.463

3Vài giờ trước

Bán

$6.94

4.045

$28.077

3Vài giờ trước

Mua

$6.944

4.045

$28.092

4Vài giờ trước

Bán

$6.941

1.32

$9.161

4Vài giờ trước

Mua

$6.941

1.32

$9.162

4Vài giờ trước

Bán

$6.932

4.983

$34.54

5Vài giờ trước

Bán

$6.885

20.332

$139.978

5Vài giờ trước

Mua

$6.901

20.332

$140.313

5Vài giờ trước

Bán

$6.891

19.472

$134.178

5Vài giờ trước

Mua

$6.907

19.472

$134.499

6Vài giờ trước

Bán

$6.882

1.302

$8.957

7Vài giờ trước

Bán

$6.865

0.012844

$0.088175

7Vài giờ trước

Mua

$6.86

0.037369

$0.256358

7Vài giờ trước

Bán

$6.861

12.794

$87.786

7Vài giờ trước

Bán

$6.866

10.333

$70.944

8Vài giờ trước

Bán

$6.866

72.464

$497.504

8Vài giờ trước

Bán

$6.921

19.297

$133.548

8Vài giờ trước

Mua

$6.935

19.297

$133.833

9Vài giờ trước

Bán

$6.91

5.58

$38.558

9Vài giờ trước

Mua

$6.911

5.581

$38.569

9Vài giờ trước

Bán

$6.91

18.339

$126.723

9Vài giờ trước

Mua

$6.925

18.339

$126.993

9Vài giờ trước

Bán

$6.926

19.991

$138.454

9Vài giờ trước

Mua

$6.942

19.991

$138.784

10Vài giờ trước

Bán

$6.935

21.193

$146.974

10Vài giờ trước

Mua

$6.952

21.193

$147.335

10Vài giờ trước

Bán

$6.935

19.371

$134.341

10Vài giờ trước

Mua

$6.951

19.371

$134.643

10Vài giờ trước

Bán

$6.958

0.69723

$4.851

10Vài giờ trước

Bán

$6.96

21.178

$147.411

10Vài giờ trước

Mua

$6.978

21.178

$147.774

11Vài giờ trước

Bán

$6.961

0.600637

$4.181

14Vài giờ trước

Mua

$6.928

0.0002001

$0.001386

15Vài giờ trước

Mua

$6.924

5.761

$39.89

15Vài giờ trước

Mua

$6.922

0.630778

$4.366

17Vài giờ trước

Mua

$6.91

28.859

$199.409

17Vài giờ trước

Mua

$6.887

0.289897

$1.996

17Vài giờ trước

Mua

$6.842

0.00007515

$0.0005142

17Vài giờ trước

Bán

$6.836

5.542

$37.89

19Vài giờ trước

Bán

$6.828

13.742

$93.828

19Vài giờ trước

Mua

$6.84

13.742

$93.999

19Vài giờ trước

Bán

$6.827

70.94

$484.277

$239,924

S

SYNTH

17,347

W

WETH

39

WETH : SYNTH

1:443.935

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng