MOC

MOCHI Mochi (New)

0xf6e9...2e50 copy

MOCHI MOCHI

$0.{4}1805

-3.79%

 • Giá cao 24h

  $0.{4}1885

 • Giá thấp 24h

  $0.{4}1621

 • KL 24h (MOCHI)

  14.07B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  249.51K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

39Vài giây trước

Bán

$0.{4}1804

8.40M

$151.572

1Vài phút trước

Mua

$0.{4}1805

95.51M

$1723.86

3Vài phút trước

Bán

$0.{4}1791

6.87M

$123.004

9Vài phút trước

Bán

$0.{4}1793

42.03M

$753.755

9Vài phút trước

Bán

$0.{4}1798

28.02M

$503.812

10Vài phút trước

Bán

$0.{4}1802

123.98K

$2.234

10Vài phút trước

Bán

$0.{4}1802

271.37K

$4.89

10Vài phút trước

Bán

$0.{4}1802

1.69M

$30.506

10Vài phút trước

Bán

$0.{4}1802

3.50M

$63.01

10Vài phút trước

Bán

$0.{4}1802

15.31M

$275.897

10Vài phút trước

Mua

$0.{4}1805

406.04M

$7328.29

15Vài phút trước

Mua

$0.{4}175

88.72M

$1552.36

16Vài phút trước

Mua

$0.{4}1738

7.12M

$123.716

17Vài phút trước

Mua

$0.{4}1736

77.34M

$1342.32

28Vài phút trước

Mua

$0.{4}1729

20.90M

$361.25

32Vài phút trước

Mua

$0.{4}1725

73.34M

$1264.99

45Vài phút trước

Bán

$0.{4}1711

50.00M

$855.737

45Vài phút trước

Mua

$0.{4}1718

100.32M

$1723.56

49Vài phút trước

Mua

$0.{4}1704

26.97M

$459.52

56Vài phút trước

Mua

$0.{4}1707

2.62M

$44.792

56Vài phút trước

Bán

$0.{4}1705

10.25M

$174.722

62Vài phút trước

Bán

$0.000017

2.64M

$44.857

62Vài phút trước

Bán

$0.000017

980.29K

$16.665

62Vài phút trước

Mua

$0.000017

203.26M

$3456.38

66Vài phút trước

Mua

$0.{4}167

81.66K

$1.363

73Vài phút trước

Bán

$0.{4}1672

2.43M

$40.648

81Vài phút trước

Bán

$0.{4}1689

129.90K

$2.195

81Vài phút trước

Bán

$0.{4}1668

127.36M

$2124.72

83Vài phút trước

Mua

$0.{4}1689

2.61M

$44.134

91Vài phút trước

Mua

$0.{4}1674

295.30K

$4.944

107Vài phút trước

Bán

$0.{4}1669

51.96M

$867.381

115Vài phút trước

Bán

$0.{4}1678

7.71M

$129.461

116Vài phút trước

Bán

$0.{4}168

5.27M

$88.525

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1682

73.16M

$1230.31

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}169

7.73M

$130.703

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}169

1.10M

$18.67

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}169

10.03M

$169.404

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1688

10.03M

$169.258

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1692

10.03M

$169.586

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1681

5.87M

$98.661

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1682

210.39K

$3.538

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1682

40.10M

$674.41

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1667

63.18K

$1.053

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1664

1.29M

$21.517

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1667

29.36M

$489.411

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1668

881.01K

$14.695

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1668

2.58M

$43.061

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1667

36.74M

$612.461

3Vài giờ trước

Bán

$0.{4}1671

100.00K

$1.671

3Vài giờ trước

Mua

$0.{4}1674

1.81M

$30.305

$911,962

M

MOCHI

26,521,917,123

W

WETH

125

WETH : MOCHI

1:192213012.3

$50,292

M

MOCHI

2,786,348,689

U

USDC

0.0295

USDC : MOCHI

1:55403.3

$13,161

M

MOCHI

364,312,080

W

WETH

2

WETH : MOCHI

1:192213012.3

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng