BAS

ETH Base

Base

WETH WETH

$3502.6

+0.01%

 • 24h High

  $3508.95

 • 24h Low

  $3476.31

 • 24h Vol (WETH)

  53.58K

 • 24h vol(USDT)

  187.36M

Buy
Sell
Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

11Vài giây trước

Buy

$3502.61

0.0001807

$0.632932

27Vài giây trước

Sell

$3504.2

0.002933

$10.278

2Vài phút trước

Buy

$3504.2

1.004

$3517.78

2Vài phút trước

Sell

$3502.6

0.0009786

$3.428

2Vài phút trước

Buy

$3502.6

1.503

$5264.46

2Vài phút trước

Buy

$3504

0.0004043

$1.417

2Vài phút trước

Sell

$3504

0.0002885

$1.011

2Vài phút trước

Buy

$3504

0.0002852

$0.99928

2Vài phút trước

Sell

$3503.66

0.00379

$13.278

2Vài phút trước

Buy

$3502.49

0.891309

$3121.8

2Vài phút trước

Buy

$3502.49

4

$14.01K

2Vài phút trước

Buy

$3503.66

1.164

$4077.62

3Vài phút trước

Buy

$3503.57

0.300499

$1052.82

3Vài phút trước

Buy

$3503.57

1.917

$6715.79

3Vài phút trước

Buy

$3503.57

0.294199

$1030.75

3Vài phút trước

Buy

$3503.36

0.778701

$2728.07

3Vài phút trước

Buy

$3503.36

1.164

$4077.19

3Vài phút trước

Buy

$3503.36

2.586

$9058.93

3Vài phút trước

Buy

$3501.61

0.962866

$3371.58

3Vài phút trước

Buy

$3501.61

3.727

$13.05K

3Vài phút trước

Buy

$3502.68

1.164

$4076.92

3Vài phút trước

Buy

$3502.68

2.051

$7184.49

3Vài phút trước

Buy

$3500.66

0.13169

$461

4Vài phút trước

Buy

$3502.41

1.607

$5629.71

4Vài phút trước

Buy

$3502.41

1.427

$4997.92

4Vài phút trước

Buy

$3500.66

0.891776

$3121.8

4Vài phút trước

Buy

$3502.16

0.0864

$302.586

5Vài phút trước

Sell

$3499.77

0.0045

$15.749

5Vài phút trước

Sell

$3502.16

0.000041

$0.143588

5Vài phút trước

Sell

$3499.58

0.0004265

$1.493

5Vài phút trước

Sell

$3499.78

0.4

$1399.91

5Vài phút trước

Sell

$3500.17

0.577758

$2022.25

5Vài phút trước

Sell

$3500.17

1.005

$3517.68

5Vài phút trước

Sell

$3500.17

0.155202

$543.233

5Vài phút trước

Sell

$3500.17

6.317

$22.11K

5Vài phút trước

Sell

$3500.9

0.02

$70.018

5Vài phút trước

Sell

$3500.9

2.009

$7031.69

6Vài phút trước

Sell

$3500.92

0.4

$1400.37

6Vài phút trước

Sell

$3501.31

0.002979

$10.43

6Vài phút trước

Sell

$3503.07

0.036095

$126.442

6Vài phút trước

Sell

$3502.93

1.778

$6228.52

7Vài phút trước

Sell

$3503.07

0.709264

$2484.6

7Vài phút trước

Sell

$3501.43

0.222058

$777.52

7Vài phút trước

Sell

$3503.13

1.124

$3937.52

7Vài phút trước

Sell

$3503.13

4

$14.01K

7Vài phút trước

Sell

$3503.56

4.784

$16.76K

7Vài phút trước

Sell

$3503.56

2.461

$8620.96

7Vài phút trước

Sell

$3501.36

0.002073

$7.258

7Vài phút trước

Sell

$3501.36

0.0003078

$1.078

7Vài phút trước

Buy

$3501.36

0.0002853

$0.9988

$69,791,890

W

WETH

9,965

U

USDC

34,872,895

WETH : USDC

1:3502.6

$16,894,247

W

WETH

3,023

U

USDC

6,300,919

WETH : USDC

1:3502.6

$14,745,071

W

WETH

1,612

B

BRETT

63,401,995

WETH : BRETT

1:24411.7

Type

Amount/Token

User