BUR

BURN BurnedFi

0x19c0...98A4 copy

burn burn

$2.949

+0.92%

 • Giá cao 24h

  $3.071

 • Giá thấp 24h

  $2.819

 • KL 24h (BURN)

  75.08K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  219.38K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

3Vài phút trước

Bán

$2.949

0.029932

$0.088265

4Vài phút trước

Mua

$2.948

200.383

$590.658

4Vài phút trước

Bán

$2.932

36.902

$108.185

4Vài phút trước

Bán

$2.933

59.4

$174.232

7Vài phút trước

Bán

$2.938

184.927

$543.27

8Vài phút trước

Bán

$2.957

57.748

$170.761

10Vài phút trước

Mua

$2.96

390.23

$1155.17

11Vài phút trước

Mua

$2.923

40.411

$118.108

12Vài phút trước

Mua

$2.919

91.78

$267.907

14Vài phút trước

Bán

$2.91

3.96

$11.522

17Vài phút trước

Mua

$2.911

98

$285.253

18Vài phút trước

Mua

$2.918

102.868

$300.192

19Vài phút trước

Mua

$2.906

46.343

$134.689

19Vài phút trước

Mua

$2.906

46.439

$134.967

21Vài phút trước

Bán

$2.906

198

$575.402

21Vài phút trước

Bán

$2.925

3.069

$8.976

26Vài phút trước

Bán

$2.916

20.193

$58.879

26Vài phút trước

Bán

$2.892

138.6

$400.798

28Vài phút trước

Bán

$2.924

24.748

$72.357

31Vài phút trước

Mua

$2.916

24.813

$72.361

31Vài phút trước

Mua

$2.916

74.356

$216.841

36Vài phút trước

Mua

$2.916

17.439

$50.85

37Vài phút trước

Bán

$2.915

22.211

$64.734

38Vài phút trước

Bán

$2.912

99

$288.271

41Vài phút trước

Bán

$2.929

10.259

$30.053

41Vài phút trước

Bán

$2.931

10.259

$30.071

42Vài phút trước

Mua

$2.914

0.096869

$0.282244

43Vài phút trước

Mua

$2.933

91.91

$269.584

47Vài phút trước

Mua

$2.909

50.682

$147.451

47Vài phút trước

Mua

$2.909

50.719

$147.559

48Vài phút trước

Bán

$2.905

1.614

$4.688

50Vài phút trước

Bán

$2.903

20.183

$58.598

52Vài phút trước

Mua

$2.908

51.54

$149.861

52Vài phút trước

Mua

$2.908

7.78

$22.625

52Vài phút trước

Bán

$2.899

79.2

$229.565

53Vài phút trước

Bán

$2.909

183.279

$533.209

53Vài phút trước

Bán

$2.926

9.9

$28.966

53Vài phút trước

Bán

$2.927

11.83

$34.624

53Vài phút trước

Bán

$2.925

11.83

$34.605

55Vài phút trước

Bán

$2.93

198

$580.204

57Vài phút trước

Bán

$2.943

41.917

$123.366

58Vài phút trước

Mua

$2.913

3.168

$9.228

58Vài phút trước

Bán

$2.946

0.052893

$0.155802

58Vài phút trước

Mua

$2.946

391.056

$1151.89

66Vài phút trước

Mua

$2.903

51

$148.039

67Vài phút trước

Bán

$2.912

20.569

$59.896

67Vài phút trước

Mua

$2.916

65.645

$191.397

67Vài phút trước

Bán

$2.9

198

$574.161

67Vài phút trước

Bán

$2.904

0.099

$0.287494

69Vài phút trước

Mua

$2.92

50

$146.011

$382,758

P
PancakeSwap
B

BURN

64,865

W

WBNB

323

WBNB : BURN

1:201.102

$192,211

P
PancakeSwap
B

BURN

32,761

U

USDT

95,604

USDT : BURN

1:0.339118

$2,327

P
PancakeSwap
B

BURN

419

T

TRUMP

29,826,538

BURN : TRUMP

1:80480

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng