BIN

ETH Binance-Peg Ethereum

0x2170...33f8 copy

ETH ETH

$3115.79

-4.19%

 • 24h High

  $3265.52

 • 24h Low

  $3004.37

 • 24h Vol (ETH)

  15.52K

 • 24h vol(USDT)

  48.47M

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

3Vài phút trước

Sell

$3116.07

0.025054

$78.07

30Vài phút trước

Buy

$3115.79

0.168597

$525.312

44Vài phút trước

Buy

$3116.07

1.806

$5628.18

44Vài phút trước

Buy

$3115.79

1.147

$3575.35

45Vài phút trước

Buy

$3113.62

2.092

$6513.33

45Vài phút trước

Buy

$3112.4

2

$6225.05

45Vài phút trước

Buy

$3112.08

3.459

$10.76K

45Vài phút trước

Buy

$3112.08

4.978

$15.49K

45Vài phút trước

Buy

$3111.53

1.214

$3778.5

45Vài phút trước

Buy

$3111.33

1.032

$3210.71

45Vài phút trước

Buy

$3111.02

2.421

$7532.87

47Vài phút trước

Buy

$3108.35

0.020434

$63.517

47Vài phút trước

Buy

$3111.67

2.174

$6764.99

47Vài phút trước

Buy

$3108.35

2.159

$6711.89

47Vài phút trước

Buy

$3108

6.889

$21.41K

47Vài phút trước

Buy

$3105.88

5.025

$15.61K

48Vài phút trước

Buy

$3099.32

10.524

$32.62K

48Vài phút trước

Buy

$3099.32

3.152

$9769.25

49Vài phút trước

Buy

$3085.79

4.631

$14.29K

50Vài phút trước

Buy

$3086.56

0.421259

$1300.24

52Vài phút trước

Buy

$3088.41

1.85

$5712.14

64Vài phút trước

Buy

$3084.77

2.264

$6983.88

64Vài phút trước

Buy

$3084.38

1.627

$5017.55

64Vài phút trước

Buy

$3082.78

0.600557

$1851.39

64Vài phút trước

Buy

$3084

1.516

$4674.83

64Vài phút trước

Buy

$3082.42

1.048

$3230.97

64Vài phút trước

Buy

$3083.56

1.157

$3568.38

64Vài phút trước

Buy

$3082.04

1.675

$5163.81

64Vài phút trước

Buy

$3081.76

1.249

$3849.81

64Vài phút trước

Buy

$3081.54

1.331

$4102.59

65Vài phút trước

Buy

$3081.32

4.619

$14.23K

65Vài phút trước

Buy

$3077.54

1.125

$3463.11

66Vài phút trước

Buy

$3078.92

0.93169

$2868.6

66Vài phút trước

Buy

$3079.22

1.522

$4687.99

70Vài phút trước

Buy

$3080.28

0.89962

$2771.08

70Vài phút trước

Buy

$3080.13

1

$3080.13

73Vài phút trước

Buy

$3080.18

1.046

$3223.16

74Vài phút trước

Buy

$3080.21

0.71949

$2216.18

82Vài phút trước

Sell

$3074.24

0.006164

$18.949

90Vài phút trước

Sell

$3074.22

0.148913

$457.791

91Vài phút trước

Sell

$3074.24

0.121889

$374.716

93Vài phút trước

Sell

$3074.22

0.070632

$217.139

93Vài phút trước

Buy

$3074.24

2.618

$8046.9

93Vài phút trước

Buy

$3074.22

1.035

$3182.98

93Vài phút trước

Buy

$3075.26

1.077

$3310.74

93Vài phút trước

Buy

$3074.31

2.41

$7408.27

93Vài phút trước

Buy

$3073.9

1.549

$4762.5

93Vài phút trước

Buy

$3073.64

1.537

$4723.37

100Vài phút trước

Buy

$3065.22

2.625

$8046.09

100Vài phút trước

Buy

$3064.77

1.006

$3082.91

$20,805,323

E

ETH

4,565

B

BTCB

104

ETH : BTCB

1:0.049153

$7,138,704

E

ETH

1,723

B

BTCB

28

ETH : BTCB

1:0.049153

$4,962,850

E

ETH

1,363

B

BTCB

11

ETH : BTCB

1:0.049153

Type

Amount/Token

User