GRE

GMT Green Metaverse

0x3019...b2A1 copy

GMT GMT

$0.265958

-0.41%

 • Giá cao 24h

  $0.268871

 • Giá thấp 24h

  $0.262869

 • KL 24h (GMT)

  97.38K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  25.59K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

5Vài phút trước

Mua

$0.265958

973.397

$258.883

92Vài phút trước

Bán

$0.264475

261.299

$69.107

97Vài phút trước

Bán

$0.264505

1015.5

$268.604

2Vài giờ trước

Mua

$0.266007

89.056

$23.69

2Vài giờ trước

Bán

$0.266007

89.056

$23.69

2Vài giờ trước

Mua

$0.266007

98.877

$26.302

2Vài giờ trước

Mua

$0.266018

7.239

$1.926

2Vài giờ trước

Mua

$0.266007

1273.9

$338.867

2Vài giờ trước

Mua

$0.266007

584.306

$155.43

2Vài giờ trước

Mua

$0.266007

611.908

$162.772

2Vài giờ trước

Bán

$0.2632

671.6

$176.765

2Vài giờ trước

Bán

$0.2632

1343.2

$353.53

2Vài giờ trước

Mua

$0.265302

179.109

$47.518

2Vài giờ trước

Mua

$0.265302

65.846

$17.469

2Vài giờ trước

Bán

$0.265302

179.109

$47.518

2Vài giờ trước

Mua

$0.265302

67.981

$18.035

2Vài giờ trước

Bán

$0.265302

67.981

$18.035

2Vài giờ trước

Mua

$0.265302

18.415

$4.885

2Vài giờ trước

Mua

$0.264409

23.777

$6.287

2Vài giờ trước

Mua

$0.26519

524.203

$139.013

2Vài giờ trước

Mua

$0.264409

18.8

$4.971

2Vài giờ trước

Bán

$0.264381

1047.87

$277.037

2Vài giờ trước

Bán

$0.265942

11.772

$3.131

2Vài giờ trước

Mua

$0.265959

974.853

$259.271

3Vài giờ trước

Bán

$0.264503

33.03

$8.736

4Vài giờ trước

Bán

$0.264607

952.671

$252.083

4Vài giờ trước

Mua

$0.265971

990.867

$263.542

4Vài giờ trước

Mua

$0.265222

258.803

$68.64

5Vài giờ trước

Mua

$0.264491

519.501

$137.403

5Vài giờ trước

Bán

$0.26372

16.01

$4.222

5Vài giờ trước

Bán

$0.264095

42.828

$11.311

6Vài giờ trước

Bán

$0.263746

419.894

$110.745

6Vài giờ trước

Bán

$0.264095

110.832

$29.27

7Vài giờ trước

Mua

$0.264369

268.131

$70.885

7Vài giờ trước

Mua

$0.263971

15.75

$4.158

7Vài giờ trước

Mua

$0.263928

13.536

$3.572

7Vài giờ trước

Bán

$0.263928

13.536

$3.572

8Vài giờ trước

Mua

$0.263928

47.164

$12.448

8Vài giờ trước

Bán

$0.264576

262.701

$69.504

8Vài giờ trước

Bán

$0.263928

986.515

$260.369

9Vài giờ trước

Mua

$0.26572

274.204

$72.862

9Vài giờ trước

Mua

$0.265392

529.603

$140.553

10Vài giờ trước

Mua

$0.264602

265.903

$70.358

10Vài giờ trước

Mua

$0.264602

991.252

$262.287

10Vài giờ trước

Bán

$0.264602

382.171

$101.123

10Vài giờ trước

Bán

$0.26337

1

$0.26337

10Vài giờ trước

Mua

$0.263747

560.496

$147.829

10Vài giờ trước

Bán

$0.262869

360.045

$94.645

10Vài giờ trước

Mua

$0.263375

250.3

$65.923

10Vài giờ trước

Mua

$0.263399

824.563

$217.189