CAT

CAT Catcoin

0x59F4...539A copy

CAT CAT

$0.{9}359

-5.05%

 • Giá cao 24h

  $0.{9}379

 • Giá thấp 24h

  $0.{9}343

 • KL 24h (CAT)

  1745312.05B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  622.69K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

30Vài giây trước

Mua

$0.{9}359

883.75B

$317.501

48Vài giây trước

Mua

$0.{9}359

799.85B

$287.529

1Vài phút trước

Mua

$0.{9}358

742.92B

$266.173

2Vài phút trước

Bán

$0.{9}359

877.48B

$314.606

2Vài phút trước

Mua

$0.{9}358

753.79B

$270.104

2Vài phút trước

Bán

$0.{9}358

873.78B

$312.869

3Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

787.31B

$282.578

3Vài phút trước

Bán

$0.{9}358

898.51B

$322.111

4Vài phút trước

Bán

$0.{9}359

822.63B

$295.097

4Vài phút trước

Bán

$0.{9}359

8.70M

$0.003119

4Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

8.70M

$0.003119

4Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

115.07B

$41.267

4Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

752.18B

$269.75

5Vài phút trước

Bán

$0.{9}358

849.09B

$304.282

5Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

861.82B

$309.162

5Vài phút trước

Mua

$0.{9}358

747.72B

$267.814

6Vài phút trước

Bán

$0.{9}358

871.38B

$311.621

7Vài phút trước

Mua

$0.{9}358

814.13B

$291.612

8Vài phút trước

Bán

$0.{9}358

829.16B

$296.685

8Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

813.92B

$291.936

11Vài phút trước

Bán

$0.{9}358

822.13B

$294.094

12Vài phút trước

Bán

$0.{9}358

837.66B

$299.955

12Vài phút trước

Bán

$0.{9}358

875.19B

$313.729

13Vài phút trước

Bán

$0.{9}359

749.64B

$269.003

13Vài phút trước

Bán

$0.{9}359

21.35B

$7.668

13Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

879.73B

$315.984

13Vài phút trước

Bán

$0.{9}359

874.67B

$313.743

14Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

841.05B

$301.818

14Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

762.08B

$273.23

14Vài phút trước

Bán

$0.{9}358

783.63B

$280.688

15Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

748.75B

$268.59

15Vài phút trước

Bán

$0.{9}359

2.41M

$0.0008651

15Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

2.41M

$0.0008651

15Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

830.69B

$298.292

16Vài phút trước

Mua

$0.{9}358

871.61B

$311.993

16Vài phút trước

Bán

$0.{9}358

800.89B

$286.486

17Vài phút trước

Bán

$0.{9}358

843.16B

$302.025

17Vài phút trước

Bán

$0.{9}359

853.49B

$306.45

17Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

752.81B

$270.57

18Vài phút trước

Bán

$0.{9}359

768.18B

$275.595

18Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

400.77B

$143.919

18Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

400.77B

$143.845

18Vài phút trước

Mua

$0.{9}359

808.75B

$290.131

19Vài phút trước

Bán

$0.{9}358

885.56B

$317.36

19Vài phút trước

Bán

$0.{9}359

761.51B

$273.207

19Vài phút trước

Bán

$0.{9}359

857.84B

$308.214

20Vài phút trước

Bán

$0.{9}36

836.93B

$300.89

20Vài phút trước

Bán

$0.{9}36

755.74B

$272.081

22Vài phút trước

Mua

$0.{9}36

796.41B

$286.882

22Vài phút trước

Mua

$0.{9}36

891.17B

$320.567

$1,125,095

P
PancakeSwap
C

CAT

1,564,434,932,371,222

W

WBNB

957

WBNB : CAT

1:1634909331321.7

$4,692

C

CAT

11,133,333,382,622

U

USDT

693

USDT : CAT

1:2783440069.6

$3,438

C

CAT

7,444,625,911,416

W

WBNB

1

WBNB : CAT

1:1634909331321.7

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng