HON

HONGBAO HongBao

0x6e76...57F4 copy

HongBao HongBao

$0.{4}2316

-9.29%

 • 24h High

  $0.{4}2553

 • 24h Low

  $0.000022

 • 24h Vol (HONGBAO)

  448.56M

 • 24h vol(USDT)

  10.51K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

22Vài phút trước

Sell

$0.{4}2316

291.00K

$6.74

23Vài phút trước

Buy

$0.{4}2315

215.04K

$4.979

39Vài phút trước

Buy

$0.{4}232

180.04K

$4.176

45Vài phút trước

Buy

$0.{4}2314

886.86K

$20.523

62Vài phút trước

Buy

$0.{4}2316

238.40K

$5.522

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2289

43.59K

$0.9979

4Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2288

2.18M

$49.772

4Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2273

13.26K

$0.301333

4Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2273

2.14M

$48.757

5Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2275

10.20M

$231.994

7Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2268

2.91M

$66.005

7Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2277

6.75M

$153.796

7Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2285

5.70M

$130.299

7Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2282

1.28M

$29.281

7Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2277

14.06M

$320.31

8Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2259

1.89M

$42.753

8Vài giờ trước

Sell

$0.{4}226

2.33M

$52.623

8Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2262

219.78K

$4.97

8Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2263

175.60K

$3.973

8Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2208

295.15K

$6.517

8Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2254

255.03K

$5.749

9Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2264

2195.47

$0.049699

9Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2261

5.76M

$130.286

9Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2208

651.91K

$14.391

9Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2278

6.91M

$157.357

9Vài giờ trước

Buy

$0.{4}228

87.50K

$1.995

9Vài giờ trước

Buy

$0.{4}228

5465.29

$0.124635

9Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2281

110.37K

$2.517

9Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2281

5.33M

$121.716

9Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2202

4.42M

$97.346

9Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2288

2.11M

$48.337

10Vài giờ trước

Sell

$0.{4}229

2.11M

$48.39

10Vài giờ trước

Sell

$0.000023

2.95M

$67.948

10Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2305

2665.68

$0.061448

10Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2305

2.17M

$49.917

10Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2319

3.88M

$89.966

10Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2317

202.76K

$4.697

11Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2214

461.67K

$10.222

11Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2327

128.64K

$2.994

11Vài giờ trước

Sell

$0.{4}233

3.66M

$85.359

11Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2338

2.56M

$59.82

11Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2333

5.13M

$119.716

12Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2321

64.28K

$1.492

13Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2348

6.39M

$150.097

13Vài giờ trước

Sell

$0.{4}234

9.70M

$226.962

13Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2347

4.29M

$100.607

13Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2344

3.74M

$87.72

13Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2347

115.77K

$2.717

14Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2348

755.39K

$17.74

14Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2347

1.26M

$29.569

$173,468

P
PancakeSwap
H

HONGBAO

3,747,936,035

W

WBNB

148

WBNB : HONGBAO

1:25336026.2

$91,922

P
PancakeSwap
H

HONGBAO

2,045,494,369

H

HBX

3,076,458

HONGBAO : HBX

1:0.001599

Type

Amount/Token

User