BUR

BURNS BurnsDeFi

0x91f1...d7BA copy

Burns Burns

$0.102134

+70.74%

 • Giá cao 24h

  $0.12118

 • Giá thấp 24h

  $0.056805

 • KL 24h (BURNS)

  848.78K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  65.78K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

34Vài giây trước

Bán

$0.102134

0.512268

$0.05232

43Vài giây trước

Mua

$0.102138

985.99

$100.707

55Vài giây trước

Bán

$0.100328

0.358137

$0.035931

1Vài phút trước

Mua

$0.100518

171.673

$17.256

1Vài phút trước

Mua

$0.10005

511.52

$51.178

2Vài phút trước

Bán

$0.099409

0.293339

$0.029161

2Vài phút trước

Mua

$0.099409

542.858

$53.965

4Vài phút trước

Bán

$0.098513

0.710064

$0.069951

4Vài phút trước

Mua

$0.098494

1018.24

$100.291

4Vài phút trước

Mua

$0.09691

411.928

$39.92

7Vài phút trước

Bán

$0.0964

0.111695

$0.010767

7Vài phút trước

Mua

$0.096395

518.214

$49.953

7Vài phút trước

Mua

$0.095611

208.479

$19.933

8Vài phút trước

Mua

$0.095245

209.28

$19.933

10Vài phút trước

Mua

$0.094935

300.733

$28.55

10Vài phút trước

Mua

$0.094488

314.159

$29.684

11Vài phút trước

Mua

$0.094143

2371.24

$223.236

11Vài phút trước

Mua

$0.090654

0.304371

$0.027592

11Vài phút trước

Bán

$0.090748

592.8

$53.796

12Vài phút trước

Mua

$0.091533

0.596732

$0.054621

12Vài phút trước

Bán

$0.091486

214.207

$19.597

12Vài phút trước

Bán

$0.091486

988

$90.388

12Vài phút trước

Mua

$0.093202

2.431

$0.226572

12Vài phút trước

Bán

$0.093198

2101.41

$195.847

12Vài phút trước

Mua

$0.096307

492.904

$47.47

13Vài phút trước

Bán

$0.095562

3982.63

$380.589

13Vài phút trước

Mua

$0.101895

300

$30.569

13Vài phút trước

Bán

$0.101895

988

$100.672

14Vài phút trước

Mua

$0.102913

195.591

$20.129

15Vài phút trước

Bán

$0.102645

1482

$152.12

15Vài phút trước

Mua

$0.105106

1102.56

$115.886

15Vài phút trước

Mua

$0.103275

113.065

$11.677

16Vài phút trước

Bán

$0.103114

582.92

$60.107

17Vài phút trước

Bán

$0.104085

988

$102.836

17Vài phút trước

Mua

$0.105794

1666.37

$176.292

17Vài phút trước

Mua

$0.105794

2152.77

$227.751

17Vài phút trước

Bán

$0.105794

1626.61

$172.086

18Vài phút trước

Bán

$0.102059

2470

$252.085

18Vài phút trước

Bán

$0.10628

0.717042

$0.076207

18Vài phút trước

Bán

$0.106282

215

$22.851

18Vài phút trước

Bán

$0.106282

494

$52.503

19Vài phút trước

Mua

$0.107555

4919.79

$529.15

19Vài phút trước

Mua

$0.107555

2273.11

$244.485

19Vài phút trước

Bán

$0.107555

4802.42

$516.526

19Vài phút trước

Bán

$0.103357

316.449

$32.707

19Vài phút trước

Bán

$0.10389

0.312156

$0.03243

19Vài phút trước

Mua

$0.10385

719.994

$74.771

24Vài phút trước

Mua

$0.102675

1600.35

$164.315

24Vài phút trước

Mua

$0.100042

577.143

$57.738

25Vài phút trước

Mua

$0.099118

503.959

$49.952