BAB

BABYBONK Baby Bonk

0xBb28...8775 copy

BabyBonk BabyBonk

$0.{10}3

-4.02%

 • Giá cao 24h

  $0.{10}34

 • Giá thấp 24h

  $0.{10}3

 • KL 24h (BABYBONK)

  1859928.18B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  59.39K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

13Vài giây trước

Mua

$0.{10}3

190.79B

$5.757

5Vài phút trước

Bán

$0.{10}3

9778.11B

$294.717

8Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

332.37B

$10.028

8Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

224.48B

$6.772

28Vài phút trước

Bán

$0.{10}3

10024.22B

$303.049

29Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

591.88B

$17.909

30Vài phút trước

Bán

$0.{10}3

7148.27B

$216.136

35Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

72.59B

$2.189

40Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

163.33B

$4.919

44Vài phút trước

Bán

$0.{10}3

462.63B

$13.923

45Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

172.40B

$5.189

49Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

329.98B

$9.94

50Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

3112.63B

$93.772

50Vài phút trước

Bán

$0.{10}3

295.05B

$8.886

62Vài phút trước

Bán

$0.{10}3

17716.91B

$532.292

67Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

156.27B

$4.7

75Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

480.88B

$14.469

78Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

384.99B

$11.532

79Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

7.25B

$0.216959

81Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

10.88B

$0.325716

82Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

643.94B

$19.266

87Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

465.22B

$13.915

87Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

440.15B

$13.176

91Vài phút trước

Bán

$0.{10}3

123.08B

$3.691

106Vài phút trước

Bán

$0.{10}3

1323.72B

$39.54

108Vài phút trước

Bán

$0.{10}3

101144.32B

$3023.11

113Vài phút trước

Mua

$0.{10}3

36.75B

$1.108

116Vài phút trước

Bán

$0.{10}3

29405.67B

$885.741

116Vài phút trước

Bán

$0.{10}3

80865.59B

$2435.79

116Vài phút trước

Bán

$0.{10}3

7351.42B

$221.435

118Vài phút trước

Bán

$0.{10}3

5352.41B

$162.839

2Vài giờ trước

Bán

$0.{10}3

270.28B

$8.221

2Vài giờ trước

Bán

$0.{10}3

17752.80B

$538.309

2Vài giờ trước

Bán

$0.{10}3

9069.04B

$275.606

2Vài giờ trước

Bán

$0.{10}3

11717.81B

$355.853

2Vài giờ trước

Mua

$0.{10}3

35.43B

$1.075

2Vài giờ trước

Bán

$0.{10}3

11577.99B

$351.401

2Vài giờ trước

Bán

$0.{10}3

2992.72B

$90.909

2Vài giờ trước

Bán

$0.{10}3

13798.82B

$419.274

2Vài giờ trước

Mua

$0.{10}3

1610.00B

$48.904

2Vài giờ trước

Bán

$0.{10}3

4400.06B

$133.62

2Vài giờ trước

Bán

$0.{10}3

587.45B

$17.799

3Vài giờ trước

Bán

$0.{10}31

47.50B

$1.449

3Vài giờ trước

Bán

$0.{10}31

2732.72B

$84.047

3Vài giờ trước

Mua

$0.{10}31

451.92B

$13.886

3Vài giờ trước

Bán

$0.{10}31

228.93B

$7.089

3Vài giờ trước

Mua

$0.{10}31

1059.95B

$32.79

4Vài giờ trước

Mua

$0.{10}31

81.29B

$2.516

4Vài giờ trước

Mua

$0.{10}31

48.23B

$1.498

4Vài giờ trước

Bán

$0.{10}31

338.85B

$10.528

$1,394,143

P
PancakeSwap
B

BABYBONK

23,099,708,847,002,350

W

WBNB

1,267

WBNB : BABYBONK

1:18255058810492.1

$1,210

P
PancakeSwap
B

BABYBONK

18,846,330,945,610

S

SQTS

38,147,796,954

BABYBONK : SQTS

1:0.001794

$1,070

B

BABYBONK

34,693,671,552,132

W

WBNB

0.0423

WBNB : BABYBONK

1:18255058810492.1

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng