BAB

BABYTRUMP Baby Trump

0xE66f...39Fc copy

BabyTrump BabyTrump

$0.004191

+9.43%

 • Giá cao 24h

  $0.004241

 • Giá thấp 24h

  $0.003787

 • KL 24h (BABYTRUMP)

  11.76M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  46.96K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

7Vài phút trước

Bán

$0.004191

95.00K

$398.162

11Vài phút trước

Mua

$0.004218

200.00K

$843.543

19Vài phút trước

Mua

$0.004169

50.00K

$208.473

27Vài phút trước

Mua

$0.004158

50.00K

$207.909

37Vài phút trước

Bán

$0.004143

95.00K

$393.616

48Vài phút trước

Mua

$0.004156

50.00K

$207.808

57Vài phút trước

Mua

$0.004136

50.00K

$206.785

63Vài phút trước

Bán

$0.004124

79.43K

$327.558

67Vài phút trước

Bán

$0.00414

95.00K

$393.296

78Vài phút trước

Mua

$0.004157

50.00K

$207.834

79Vài phút trước

Mua

$0.004146

96.42K

$399.785

81Vài phút trước

Mua

$0.004122

4654.39

$19.186

87Vài phút trước

Mua

$0.004124

50.00K

$206.217

93Vài phút trước

Bán

$0.004107

60.68

$0.249191

98Vài phút trước

Mua

$0.004111

50.00K

$205.527

109Vài phút trước

Bán

$0.004099

95.00K

$389.38

115Vài phút trước

Mua

$0.004116

50.00K

$205.776

2Vài giờ trước

Mua

$0.004119

50.00K

$205.932

2Vài giờ trước

Bán

$0.004102

95.00K

$389.729

2Vài giờ trước

Mua

$0.004132

1247.72

$5.156

2Vài giờ trước

Mua

$0.004132

50.00K

$206.609

2Vài giờ trước

Bán

$0.004109

78.47K

$322.436

2Vài giờ trước

Bán

$0.004144

80.69K

$334.413

2Vài giờ trước

Mua

$0.004167

82.84K

$345.175

3Vài giờ trước

Mua

$0.004139

50.50K

$209.027

3Vài giờ trước

Mua

$0.00412

66.48K

$273.864

3Vài giờ trước

Bán

$0.004104

88.50K

$363.194

3Vài giờ trước

Bán

$0.004125

84.28K

$347.648

3Vài giờ trước

Mua

$0.004156

64.90K

$269.702

3Vài giờ trước

Mua

$0.004133

69.65K

$287.873

3Vài giờ trước

Mua

$0.004102

56.07K

$230.025

3Vài giờ trước

Mua

$0.00409

50.52K

$206.638

3Vài giờ trước

Bán

$0.004076

81.49K

$332.205

3Vài giờ trước

Bán

$0.004101

85.94K

$352.461

4Vài giờ trước

Bán

$0.004121

85.77K

$353.476

4Vài giờ trước

Mua

$0.004129

64.07K

$264.592

4Vài giờ trước

Bán

$0.004112

84.72K

$348.364

4Vài giờ trước

Bán

$0.004137

47.05K

$194.664

4Vài giờ trước

Bán

$0.004137

383.38K

$1586.23

4Vài giờ trước

Bán

$0.004137

1130.06

$4.676

5Vài giờ trước

Mua

$0.00422

57.87K

$244.216

6Vài giờ trước

Mua

$0.004211

193.673

$0.815596

6Vài giờ trước

Mua

$0.00421

859.63

$3.619

9Vài giờ trước

Mua

$0.004241

49.62

$0.21045

10Vài giờ trước

Mua

$0.004231

74.81K

$316.529

10Vài giờ trước

Mua

$0.004212

60.97K

$256.814

10Vài giờ trước

Mua

$0.004198

15.89K

$66.721

10Vài giờ trước

Mua

$0.004194

15.29K

$64.11

10Vài giờ trước

Mua

$0.004191

46.85K

$196.335

10Vài giờ trước

Mua

$0.00418

22.95K

$95.919

$298,083

P
PancakeSwap
B

BABYTRUMP

35,544,626

W

WBNB

259

WBNB : BABYTRUMP

1:137550.9

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng