AUD

AUDI Audi

0xEFF3...5188 copy

Audi Audi

$2.497

-3.20%

 • Giá cao 24h

  $2.579

 • Giá thấp 24h

  $2.497

 • KL 24h (AUDI)

  42.697

 • Khối lượng 24h(USDT)

  107.73

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

4Vài giờ trước

Bán

$2.497

1.281

$3.198

4Vài giờ trước

Bán

$2.497

18.818

$46.979

4Vài giờ trước

Bán

$2.542

13.01

$33.076

15Vài giờ trước

Bán

$2.545

9.589

$24.406

24Vài giờ trước

Bán

$2.579

1.202

$3.1

24Vài giờ trước

Bán

$2.579

11.346

$29.261

25Vài giờ trước

Mua

$2.59

9

$23.313

25Vài giờ trước

Mua

$2.563

0.05946

$0.152415

25Vài giờ trước

Bán

$2.563

1.543

$3.956

25Vài giờ trước

Bán

$2.563

0.055946

$0.143408

25Vài giờ trước

Mua

$2.563

19.376

$49.667

25Vài giờ trước

Mua

$2.505

0.060963

$0.152731

25Vài giờ trước

Bán

$2.505

0.05736

$0.143705

25Vài giờ trước

Mua

$2.505

19.827

$49.674

25Vài giờ trước

Mua

$2.447

11.376

$27.832

25Vài giờ trước

Mua

$2.414

0.064597

$0.155961

25Vài giờ trước

Bán

$2.414

0.060779

$0.146744

25Vài giờ trước

Mua

$2.414

20

$48.288

25Vài giờ trước

Mua

$2.414

0.06315

$0.152468

25Vài giờ trước

Bán

$2.414

1.337

$3.228

25Vài giờ trước

Bán

$2.414

0.059418

$0.143457

25Vài giờ trước

Mua

$2.414

20

$48.288

25Vài giờ trước

Mua

$2.31

4.319

$9.979

25Vài giờ trước

Mua

$2.299

0.06629

$0.152413

25Vài giờ trước

Bán

$2.299

1.208

$2.777

25Vài giờ trước

Bán

$2.299

0.062373

$0.143405

25Vài giờ trước

Mua

$2.299

20

$45.983

25Vài giờ trước

Mua

$2.251

0.067772

$0.152581

25Vài giờ trước

Bán

$2.251

0.063767

$0.143564

25Vài giờ trước

Mua

$2.251

20

$45.028

25Vài giờ trước

Mua

$2.203

0.069181

$0.152392

25Vài giờ trước

Bán

$2.203

1.208

$2.662

25Vài giờ trước

Bán

$2.203

0.065092

$0.143386

25Vài giờ trước

Mua

$2.203

20

$44.056

25Vài giờ trước

Mua

$2.157

0.070697

$0.152509

25Vài giờ trước

Bán

$2.157

0.066519

$0.143496

25Vài giờ trước

Mua

$2.157

20

$43.145

25Vài giờ trước

Mua

$2.111

0.072134

$0.15228

25Vài giờ trước

Bán

$2.111

1.209

$2.551

25Vài giờ trước

Bán

$2.111

0.067871

$0.14328

25Vài giờ trước

Mua

$2.111

20

$42.221

25Vài giờ trước

Mua

$2.07

0.073641

$0.152443

25Vài giờ trước

Bán

$2.07

0.069288

$0.143433

25Vài giờ trước

Mua

$2.07

20

$41.402

25Vài giờ trước

Mua

$2.027

0.075105

$0.152217

25Vài giờ trước

Bán

$2.027

1.209

$2.45

25Vài giờ trước

Bán

$2.027

0.070667

$0.143221

25Vài giờ trước

Mua

$2.027

20

$40.534

25Vài giờ trước

Mua

$1.987

0.076694

$0.152378

25Vài giờ trước

Bán

$1.987

0.072162

$0.143372

$8,656

P
PancakeSwap
A

AUDI

1,721

W

WBNB

8

WBNB : AUDI

1:230.783

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu