BIB

BIBI BIBI

0xFE8b...6aA8 copy

BIBI BIBI

$0.{8}15

+1.66%

 • Giá cao 24h

  $0.{8}15

 • Giá thấp 24h

  $0.{8}14

 • KL 24h (BIBI)

  63612.13B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  93.87K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

13Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

39.33B

$59.324

23Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

105.72B

$159.485

26Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

7.63B

$11.481

27Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

1.07B

$1.615

27Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

252.47B

$380.123

31Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

39.70B

$59.904

41Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

544.05B

$820.219

45Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

2.21M

$0.003354

45Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

20.00B

$30.221

56Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

544.05B

$823.234

57Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

28.44B

$43.205

69Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

65.86B

$99.796

71Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

557.57B

$844.218

71Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

272.02B

$413.572

71Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

272.02B

$413.572

74Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

9.06M

$0.013798

74Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

16.94B

$25.811

74Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

13.87M

$0.021133

74Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

8.35B

$12.718

74Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

1.92B

$2.921

74Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

196.15B

$298.957

75Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

263.82B

$401.509

75Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

263.30B

$400.724

75Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

262.66B

$399.742

76Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

66.03B

$99.86

93Vài phút trước

Bán

$0.{8}15

1.12B

$1.692

93Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

66.03B

$99.844

95Vài phút trước

Mua

$0.{8}15

33.04B

$49.898

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

19.55B

$29.536

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

24.42M

$0.037017

2Vài giờ trước

Mua

$0.{8}15

24.91M

$0.037763

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

3.78B

$5.724

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

22.92M

$0.034749

2Vài giờ trước

Mua

$0.{8}15

101.11M

$0.153263

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

101.11M

$0.153263

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

21.91B

$33.151

2Vài giờ trước

Mua

$0.{8}15

1340.43B

$2032.27

2Vài giờ trước

Mua

$0.{8}15

1327.31B

$2012.37

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

74.39B

$112.792

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

35.66M

$0.05406

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

135.19B

$200.938

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

126.00B

$187.745

3Vài giờ trước

Mua

$0.{8}15

40.31M

$0.059971

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

40.31M

$0.059971

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

10.00B

$14.877

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

34.95B

$52.024

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

1.50B

$2.235

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

6.90B

$10.293

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

7.54M

$0.011245

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}15

9.47M

$0.014115

$818,912

P
PancakeSwap
B

BIBI

271,461,171,000,554

W

WBNB

711

WBNB : BIBI

1:381758720000.7

$60,628

B

BIBI

30,716,493,986,369

W

WBNB

25

WBNB : BIBI

1:381758720000.7

$8,080

B

BIBI

2,674,476,692,343

W

WBNB

7

WBNB : BIBI

1:381758720000.7

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng