MBT

MBT MBT

0xbF38...F47B copy

MBT MBT

$4.539

+4.96%

 • Giá cao 24h

  $4.549

 • Giá thấp 24h

  $4.297

 • KL 24h (MBT)

  8980.53

 • Khối lượng 24h(USDT)

  39.79K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

35Vài giây trước

Bán

$4.537

9.448

$42.862

35Vài giây trước

Bán

$4.537

2.423

$10.99

2Vài phút trước

Mua

$4.539

3.69

$16.75

3Vài phút trước

Mua

$4.539

11.554

$52.447

4Vài phút trước

Mua

$4.54

10.412

$47.266

5Vài phút trước

Bán

$4.539

0.8775

$3.983

5Vài phút trước

Bán

$4.539

0.225

$1.021

11Vài phút trước

Mua

$4.539

7.55

$34.27

11Vài phút trước

Mua

$4.539

25.782

$117.026

19Vài phút trước

Bán

$4.531

2.32

$10.512

19Vài phút trước

Bán

$4.531

0.594919

$2.695

23Vài phút trước

Bán

$4.531

3.713

$16.822

23Vài phút trước

Bán

$4.534

15.684

$71.104

23Vài phút trước

Bán

$4.534

4.021

$18.232

26Vài phút trước

Mua

$4.536

19.531

$88.583

37Vài phút trước

Mua

$4.532

6.512

$29.513

38Vài phút trước

Mua

$4.531

19.542

$88.552

38Vài phút trước

Mua

$4.539

50.847

$230.781

39Vài phút trước

Mua

$4.533

36.54

$165.653

41Vài phút trước

Mua

$4.528

8.695

$39.375

41Vài phút trước

Mua

$4.527

4.296

$19.45

42Vài phút trước

Mua

$4.524

4.636

$20.975

43Vài phút trước

Mua

$4.522

52.27

$236.368

47Vài phút trước

Mua

$4.518

3.923

$17.721

47Vài phút trước

Mua

$4.518

6.538

$29.538

48Vài phút trước

Bán

$4.517

24.57

$110.973

48Vài phút trước

Mua

$4.519

4.2

$18.98

48Vài phút trước

Bán

$4.519

97.5

$440.587

48Vài phút trước

Bán

$4.519

25

$112.971

49Vài phút trước

Mua

$4.53

4.563

$20.674

50Vài phút trước

Bán

$4.526

50.601

$229.045

50Vài phút trước

Mua

$4.531

3.908

$17.708

50Vài phút trước

Bán

$4.531

146.25

$662.654

50Vài phút trước

Bán

$4.531

37.5

$169.911

50Vài phút trước

Mua

$4.549

32.45

$147.607

50Vài phút trước

Mua

$4.546

3.246

$14.756

51Vài phút trước

Bán

$4.545

3.254

$14.789

51Vài phút trước

Mua

$4.545

21.169

$96.208

51Vài phút trước

Bán

$4.543

12.675

$57.577

51Vài phút trước

Bán

$4.543

3.25

$14.763

52Vài phút trước

Bán

$4.544

23.866

$108.451

52Vài phút trước

Bán

$4.544

6.119

$27.808

53Vài phút trước

Mua

$4.547

38.949

$177.116

53Vài phút trước

Mua

$4.545

60.826

$276.436

57Vài phút trước

Mua

$4.531

1.379

$6.246

64Vài phút trước

Bán

$4.528

39.472

$178.741

64Vài phút trước

Bán

$4.528

10.121

$45.831

72Vài phút trước

Mua

$4.522

25.991

$117.537

76Vài phút trước

Bán

$4.521

5.267

$23.812

77Vài phút trước

Mua

$4.521

22.102

$99.921

$841,123

P
PancakeSwap
M

MBT

92,633

W

WBNB

710

WBNB : MBT

1:130.647

$672

M

MBT

130

W

WBNB

0.1364

WBNB : MBT

1:130.647

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng