GAM

GHX GamerCoin

0xbd7B...E8d4 copy

GHX GHX

$0.165698

+34.36%

 • Giá cao 24h

  $0.167222

 • Giá thấp 24h

  $0.120341

 • KL 24h (GHX)

  3.59M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  538.28K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài phút trước

Bán

$0.165698

219.576

$36.383

4Vài phút trước

Mua

$0.165702

3.324

$0.550794

7Vài phút trước

Mua

$0.165472

3.324

$0.550032

9Vài phút trước

Mua

$0.165262

3.324

$0.549335

9Vài phút trước

Mua

$0.165239

23.12K

$3820.05

9Vài phút trước

Bán

$0.165239

226.225

$37.381

9Vài phút trước

Bán

$0.165239

4983.76

$823.51

11Vài phút trước

Bán

$0.162644

32.359

$5.263

11Vài phút trước

Mua

$0.162618

3717.88

$604.596

12Vài phút trước

Mua

$0.162111

1375.19

$222.934

12Vài phút trước

Mua

$0.161926

3340.52

$540.919

14Vài phút trước

Mua

$0.161201

18.71K

$3015.79

14Vài phút trước

Mua

$0.161201

24.51K

$3950.76

14Vài phút trước

Bán

$0.161201

18.71K

$3015.79

14Vài phút trước

Bán

$0.161201

4801.99

$774.086

14Vài phút trước

Bán

$0.161201

200.257

$32.282

17Vài phút trước

Mua

$0.158856

1628.99

$258.775

18Vài phút trước

Mua

$0.158972

3520.7

$559.694

19Vài phút trước

Mua

$0.158515

1408.93

$223.336

19Vài phút trước

Mua

$0.158332

120.307

$19.048

19Vài phút trước

Mua

$0.158317

1410.7

$223.337

19Vài phút trước

Bán

$0.158135

12.47K

$1971.54

22Vài phút trước

Mua

$0.159715

18.817

$3.005

23Vài phút trước

Mua

$0.159771

36.373

$5.811

23Vài phút trước

Bán

$0.159742

3768.07

$601.918

23Vài phút trước

Bán

$0.160236

3756.92

$601.995

23Vài phút trước

Mua

$0.160236

152.251

$24.396

24Vài phút trước

Mua

$0.160661

10.06K

$1615.5

24Vài phút trước

Mua

$0.160661

30.56K

$4909.81

24Vài phút trước

Bán

$0.160661

303.296

$48.728

24Vài phút trước

Bán

$0.160661

23.44K

$3766.23

24Vài phút trước

Bán

$0.160661

10.06K

$1615.5

24Vài phút trước

Bán

$0.159729

59.411

$9.49

25Vài phút trước

Mua

$0.159696

4442.38

$709.431

25Vài phút trước

Mua

$0.159115

23.44K

$3729.99

25Vài phút trước

Bán

$0.159115

9443.35

$1502.58

27Vài phút trước

Mua

$0.157214

39.979

$6.285

27Vài phút trước

Bán

$0.15724

4551.47

$715.674

30Vài phút trước

Mua

$0.158627

42.636

$6.763

34Vài phút trước

Mua

$0.158595

251.543

$39.893

36Vài phút trước

Mua

$0.158194

46.538

$7.362

37Vài phút trước

Mua

$0.158116

9443.35

$1493.15

37Vài phút trước

Bán

$0.156904

14.28K

$2240.03

37Vài phút trước

Mua

$0.158756

26.024

$4.131

37Vài phút trước

Bán

$0.158752

3796.22

$602.66

38Vài phút trước

Bán

$0.159246

3784.48

$602.662

38Vài phút trước

Bán

$0.15986

121.14

$19.365

39Vài phút trước

Mua

$0.159876

12.33K

$1971.58

39Vài phút trước

Mua

$0.159876

24.47K

$3912.4

39Vài phút trước

Bán

$0.159876

12.33K

$1971.58

$794,491

P
PancakeSwap
G

GHX

2,396,401

W

WBNB

719

WBNB : GHX

1:3329.69

$2,491

G

GHX

13,501

W

WBNB

0.4604

WBNB : GHX

1:3329.69

$2,380

G

GHX

10,726

W

WBNB

1

WBNB : GHX

1:3329.69

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng