X-M

X-MARS X-Mars

0xf523...6bdf copy

X-Mars X-Mars

$0.{7}133

-6.71%

 • Giá cao 24h

  $0.{7}143

 • Giá thấp 24h

  $0.{7}133

 • KL 24h (X-MARS)

  50.57B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  689.084

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài giờ trước

Mua

$0.{7}133

568.54M

$7.562

4Vài giờ trước

Bán

$0.{7}133

8.24B

$109.401

4Vài giờ trước

Bán

$0.{7}133

332.52M

$4.412

5Vài giờ trước

Mua

$0.{7}134

856.78M

$11.487

6Vài giờ trước

Mua

$0.{7}133

818.39M

$10.885

6Vài giờ trước

Mua

$0.{7}133

382.09M

$5.085

7Vài giờ trước

Mua

$0.{7}133

526.58M

$7.006

9Vài giờ trước

Bán

$0.{7}135

18.30B

$246.298

9Vài giờ trước

Bán

$0.{7}135

566.11M

$7.617

9Vài giờ trước

Bán

$0.{7}136

1.13B

$15.46

9Vài giờ trước

Bán

$0.{7}136

35.04M

$0.478156

11Vài giờ trước

Bán

$0.{7}138

388.95M

$5.361

11Vài giờ trước

Bán

$0.{7}138

58.77M

$0.810105

13Vài giờ trước

Mua

$0.{7}139

840.28M

$11.655

13Vài giờ trước

Mua

$0.{7}139

717.80M

$9.952

18Vài giờ trước

Bán

$0.{7}139

1.94B

$26.972

18Vài giờ trước

Bán

$0.{7}139

60.00M

$0.834185

18Vài giờ trước

Bán

$0.{7}139

725.34M

$10.082

18Vài giờ trước

Bán

$0.{7}139

22.43M

$0.311802

18Vài giờ trước

Bán

$0.{7}139

1.94B

$26.911

18Vài giờ trước

Bán

$0.{7}139

59.85M

$0.832296

18Vài giờ trước

Bán

$0.{7}139

1.13B

$15.669

18Vài giờ trước

Bán

$0.{7}139

34.80M

$0.484605

18Vài giờ trước

Bán

$0.{7}139

1.46B

$20.295

18Vài giờ trước

Bán

$0.{7}139

1.28B

$17.89

19Vài giờ trước

Bán

$0.{7}141

7.91B

$111.702

19Vài giờ trước

Bán

$0.{7}141

244.57M

$3.455

27Vài giờ trước

Bán

$0.{7}143

97.00K

$0.001383

27Vài giờ trước

Bán

$0.{7}142

29.15M

$0.41483

27Vài giờ trước

Mua

$0.{7}142

42.21M

$0.600641

28Vài giờ trước

Mua

$0.{7}143

928.89M

$13.265

29Vài giờ trước

Bán

$0.{7}141

380.76M

$5.385

29Vài giờ trước

Bán

$0.{7}141

11.78M

$0.166558

30Vài giờ trước

Bán

$0.{7}142

622.19M

$8.82

30Vài giờ trước

Bán

$0.{7}142

19.24M

$0.272775

31Vài giờ trước

Bán

$0.{7}141

788.02M

$11.126

31Vài giờ trước

Bán

$0.{7}141

24.37M

$0.344102

31Vài giờ trước

Bán

$0.{7}142

2.43B

$34.538

31Vài giờ trước

Bán

$0.{7}142

75.21M

$1.068

31Vài giờ trước

Bán

$0.{7}142

970.00M

$13.813

31Vài giờ trước

Bán

$0.{7}142

30.00M

$0.427212

31Vài giờ trước

Bán

$0.{7}143

970.00M

$13.837

31Vài giờ trước

Bán

$0.{7}143

30.00M

$0.427952

32Vài giờ trước

Bán

$0.{7}142

1.94B

$27.514

32Vài giờ trước

Bán

$0.{7}142

60.00M

$0.850957

32Vài giờ trước

Bán

$0.{7}142

297.56M

$4.222

32Vài giờ trước

Bán

$0.{7}142

9.20M

$0.130589

32Vài giờ trước

Bán

$0.{7}142

2.50B

$35.597

32Vài giờ trước

Bán

$0.{7}142

107.60M

$1.529

34Vài giờ trước

Mua

$0.{7}142

1.00B

$14.222

$72,524

P
PancakeSwap
X

X-MARS

2,712,160,986,372

W

WBNB

62

WBNB : X-MARS

1:44060748713.5

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng