CHA

LINK ChainLink

0xf8a0...51bd copy

LINK LINK

$14.54

+0.45%

 • Giá cao 24h

  $14.801

 • Giá thấp 24h

  $14.288

 • Khối lượng 24h(LINK)

  23.62K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  343.36K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

8Vài phút trước

Bán

$14.532

8

$116.254

10Vài phút trước

Bán

$14.54

0.28839

$4.193

22Vài phút trước

Bán

$14.529

1.024

$14.876

40Vài phút trước

Bán

$14.531

10.009

$145.442

53Vài phút trước

Mua

$14.522

18.238

$264.851

53Vài phút trước

Mua

$14.522

12.802

$185.908

53Vài phút trước

Mua

$14.519

15.487

$224.855

55Vài phút trước

Mua

$14.508

10.822

$156.997

65Vài phút trước

Mua

$14.499

15.422

$223.604

70Vài phút trước

Mua

$14.485

23.211

$336.204

70Vài phút trước

Mua

$14.485

12.577

$182.175

75Vài phút trước

Mua

$14.466

15.296

$221.259

75Vài phút trước

Mua

$14.456

11.628

$168.093

78Vài phút trước

Mua

$14.425

0.206936

$2.985

79Vài phút trước

Mua

$14.424

17.19

$247.944

80Vài phút trước

Mua

$14.432

29.92

$431.793

81Vài phút trước

Mua

$14.413

24.335

$350.73

84Vài phút trước

Mua

$14.392

10.449

$150.388

84Vài phút trước

Mua

$14.395

15.651

$225.304

85Vài phút trước

Mua

$14.385

23.092

$332.17

85Vài phút trước

Mua

$14.385

14.82

$213.182

85Vài phút trước

Mua

$14.38

15.464

$222.376

87Vài phút trước

Mua

$14.361

15.227

$218.679

116Vài phút trước

Bán

$14.345

5.304

$76.087

117Vài phút trước

Bán

$14.329

15.793

$226.3

2Vài giờ trước

Mua

$14.352

8.699

$124.84

2Vài giờ trước

Bán

$14.347

16.535

$237.228

2Vài giờ trước

Mua

$14.347

16.351

$234.585

2Vài giờ trước

Bán

$14.353

29.72

$426.565

2Vài giờ trước

Bán

$14.365

17.12

$245.918

2Vài giờ trước

Bán

$14.376

14.499

$208.434

2Vài giờ trước

Bán

$14.389

12.357

$177.799

2Vài giờ trước

Bán

$14.384

15.466

$222.466

2Vài giờ trước

Bán

$14.394

15.571

$224.129

2Vài giờ trước

Bán

$14.406

13.942

$200.847

3Vài giờ trước

Mua

$14.401

0.207488

$2.988

3Vài giờ trước

Bán

$14.388

18.04

$259.558

3Vài giờ trước

Bán

$14.414

17.418

$251.062

3Vài giờ trước

Mua

$14.398

455.1

$6552.63

3Vài giờ trước

Mua

$14.398

61.044

$878.922

3Vài giờ trước

Mua

$14.398

153.896

$2215.83

3Vài giờ trước

Bán

$14.398

455.1

$6552.63

3Vài giờ trước

Bán

$14.398

38.141

$549.156

3Vài giờ trước

Bán

$14.398

37.216

$535.846

4Vài giờ trước

Mua

$14.345

2.055

$29.478

4Vài giờ trước

Mua

$14.342

3.448

$49.452

4Vài giờ trước

Mua

$14.338

1.159

$16.616

4Vài giờ trước

Mua

$14.338

0.069901

$1.002

5Vài giờ trước

Mua

$14.335

22.007

$315.472

5Vài giờ trước

Mua

$14.322

15.394

$220.464

$1,310,184

B
Biswap
L

LINK

45,074

W

WBNB

2,865

WBNB : LINK

1:15.718

$764,350

L

LINK

13,594

W

WBNB

2,480

WBNB : LINK

1:15.718

$630,639

P
PancakeSwap
L

LINK

21,692

W

WBNB

1,379

WBNB : LINK

1:15.718

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng