BNB

BNB BNB Chain

BNB Chain

WBNB WBNB

$542.798

-0.09%

 • 24h High

  $554.698

 • 24h Low

  $524.501

 • 24h Vol (WBNB)

  895.36K

 • 24h vol(USDT)

  487.65M

Buy
Sell
Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

9Vài giây trước

Sell

$542.789

0.001

$0.542789

9Vài giây trước

Buy

$542.789

0.024959

$13.547

9Vài giây trước

Buy

$542.789

0.018377

$9.975

12Vài giây trước

Sell

$543.984

0.01

$5.44

12Vài giây trước

Buy

$543.984

0.284713

$154.879

15Vài giây trước

Sell

$542.788

0.002

$1.086

15Vài giây trước

Buy

$542.788

0.005254

$2.852

15Vài giây trước

Sell

$542.788

0.00997

$5.412

15Vài giây trước

Sell

$542.788

0.005

$2.714

15Vài giây trước

Sell

$542.788

0.003262

$1.77

18Vài giây trước

Sell

$542.789

0.01

$5.428

18Vài giây trước

Buy

$542.789

0.052153

$28.308

18Vài giây trước

Buy

$542.789

0.023302

$12.648

21Vài giây trước

Sell

$542.785

0.04985

$27.058

24Vài giây trước

Sell

$542.788

0.092347

$50.125

24Vài giây trước

Sell

$542.788

0.009111

$4.946

27Vài giây trước

Buy

$542.793

0.013599

$7.382

30Vài giây trước

Sell

$542.784

0.01

$5.428

30Vài giây trước

Sell

$542.784

0.01

$5.428

30Vài giây trước

Sell

$542.784

0.009262

$5.027

30Vài giây trước

Buy

$542.784

0.004962

$2.693

30Vài giây trước

Buy

$542.784

0.190604

$103.457

30Vài giây trước

Buy

$542.784

0.0002549

$0.13837

33Vài giây trước

Buy

$542.784

0.018377

$9.975

36Vài giây trước

Sell

$543.982

0.30907

$168.129

36Vài giây trước

Sell

$543.982

0.0004017

$0.218509

39Vài giây trước

Buy

$542.798

0.005513

$2.993

39Vài giây trước

Sell

$542.798

0.016993

$9.224

39Vài giây trước

Buy

$542.798

0.018377

$9.975

39Vài giây trước

Sell

$542.798

0.002026

$1.1

42Vài giây trước

Buy

$543.982

0.036754

$19.994

42Vài giây trước

Buy

$543.982

0.029769

$16.194

42Vài giây trước

Buy

$543.982

0.0009671

$0.526109

42Vài giây trước

Sell

$543.982

0.00054

$0.29375

42Vài giây trước

Sell

$543.982

0.0004

$0.217593

42Vài giây trước

Sell

$543.982

0.0004002

$0.217681

45Vài giây trước

Sell

$542.795

0.005

$2.714

45Vài giây trước

Buy

$542.795

0.005513

$2.993

48Vài giây trước

Buy

$543.982

0.266694

$145.077

48Vài giây trước

Buy

$543.982

0.009189

$4.998

48Vài giây trước

Sell

$543.982

0.0004097

$0.222861

51Vài giây trước

Buy

$542.781

0.768183

$416.955

51Vài giây trước

Sell

$542.781

0.0008145

$0.442114

54Vài giây trước

Sell

$542.744

0.01984

$10.768

54Vài giây trước

Sell

$542.744

0.01

$5.427

54Vài giây trước

Buy

$542.744

0.021676

$11.765

54Vài giây trước

Sell

$542.744

0.00025

$0.135686

57Vài giây trước

Buy

$543.982

0.001793

$0.975243

57Vài giây trước

Buy

$543.982

0.473202

$257.414

1Vài phút trước

Sell

$542.745

0.002

$1.085

$61,416,384

P
PancakeSwap
W

WBNB

56,577

C

CAKE

11,382,863

WBNB : CAKE

1:201.652

$49,245,665

P
PancakeSwap
W

WBNB

45,359

E

ELEPHANT

120,670,599,564,885

WBNB : ELEPHANT

1:2665425906.3

$48,963,532

W

WBNB

22,498

U

USDT

36,752,589

WBNB : USDT

1:543.984

Type

Amount/Token

User