INU

INU INU

0x050D...Bda5 copy

INU INU

$0.{8}11

+4.94%

 • Giá cao 24h

  $0.{8}11

 • Giá thấp 24h

  $0.{8}1

 • KL 24h (INU)

  9821.89B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  10.59K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

113Vài phút trước

Mua

$0.{8}11

501.25B

$569.503

2Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

1004.75B

$1129.6

4Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

3294.32B

$3623.8

8Vài giờ trước

Bán

$0.{8}11

500.00B

$526.983

9Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

46.65B

$49.326

10Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

2.15B

$2.271

11Vài giờ trước

Bán

$0.{8}11

1000.00B

$1051.17

12Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

5.85B

$6.183

14Vài giờ trước

Mua

$0.{8}1

384.16B

$400.087

15Vài giờ trước

Mua

$0.{8}1

9.61B

$9.97

17Vài giờ trước

Mua

$0.{8}1

13.78B

$14.232

18Vài giờ trước

Bán

$0.{8}1

18.09B

$18.596

18Vài giờ trước

Bán

$0.{8}1

1000.00B

$1028.22

19Vài giờ trước

Mua

$0.{8}1

9.42B

$9.848

19Vài giờ trước

Bán

$0.{8}1

31.86B

$33.306

19Vài giờ trước

Bán

$0.{8}1

1000.00B

$1045.28

21Vài giờ trước

Bán

$0.{8}11

1000.00B

$1067.8

23Vài giờ trước

Bán

$0.{8}11

1000.00B

$1082.66

27Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

49.91B

$54.615

27Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

15.08B

$16.491

29Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

119.34B

$129.994

33Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

447.27B

$494.103

36Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

143.05B

$156.34

36Vài giờ trước

Bán

$0.{8}11

74.97B

$81.821

38Vài giờ trước

Bán

$0.{8}11

424.15B

$465.056

41Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

75.15B

$83.342

41Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

92.24B

$101.89

42Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

533.47B

$591.314

42Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

911.96M

$0.995263

43Vài giờ trước

Bán

$0.{8}11

13.73B

$15.055

43Vài giờ trước

Mua

$0.{8}11

5.30B

$5.82

04-19

Bán

$0.{8}11

169.32B

$182.758

04-19

Mua

$0.{8}11

905.55B

$985.495

04-19

Mua

$0.{8}11

513.04B

$550.841

04-19

Mua

$0.{8}11

81.83B

$86.142

04-19

Mua

$0.{8}11

61.00B

$64.774

04-19

Mua

$0.{8}11

69.49B

$73.723

04-18

Mua

$0.{8}11

1089.52B

$1160.11

04-18

Mua

$0.{8}11

981.94B

$1032.66

04-18

Mua

$0.{8}1

894.77B

$928.116

04-18

Mua

$0.{8}1

906.11B

$927.173

04-18

Mua

$0.{9}983

716.56M

$0.704303

04-18

Mua

$0.{9}985

2.88B

$2.835

04-18

Bán

$0.{9}983

406.21B

$399.161

04-18

Bán

$0.{9}987

556.57B

$549.067

04-18

Bán

$0.{9}991

550.80B

$545.978

04-18

Bán

$0.{8}1

132.41B

$132.366

04-18

Mua

$0.{8}1

300.68B

$301.448

04-18

Mua

$0.{9}998

497.08B

$496.081

04-18

Mua

$0.{8}1

111.53B

$111.626

$313,964

U
Uniswap V2
I

INU

138,061,534,894,356

W

WETH

49

WETH : INU

1:2801579157759.2

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu