BAN

BCAT BananaCat

0x0590...ecB9 copy

BCAT BCAT

$0.001373

+28.26%

 • Giá cao 24h

  $0.001373

 • Giá thấp 24h

  $0.001021

 • KL 24h (BCAT)

  16.09M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  19.25K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

3Vài giờ trước

Mua

$0.001373

228.16K

$313.267

4Vài giờ trước

Mua

$0.001358

355.06K

$482.329

4Vài giờ trước

Mua

$0.001345

363.26K

$488.519

4Vài giờ trước

Mua

$0.001345

739.47K

$994.463

4Vài giờ trước

Bán

$0.001345

363.26K

$488.519

4Vài giờ trước

Bán

$0.001316

125.00K

$164.532

4Vài giờ trước

Bán

$0.001317

174.30K

$229.506

5Vài giờ trước

Mua

$0.001331

564.22K

$750.912

5Vài giờ trước

Mua

$0.001311

45.68K

$59.905

6Vài giờ trước

Mua

$0.001311

731.75K

$959.176

6Vài giờ trước

Mua

$0.001285

737.48K

$947.436

6Vài giờ trước

Mua

$0.001259

551.74K

$694.742

6Vài giờ trước

Mua

$0.001241

555.12K

$688.656

6Vài giờ trước

Mua

$0.001222

664.09K

$811.697

6Vài giờ trước

Mua

$0.001201

352.71K

$423.577

6Vài giờ trước

Mua

$0.00119

240.27K

$285.837

10Vài giờ trước

Mua

$0.001176

795.86K

$936.082

10Vài giờ trước

Mua

$0.001176

1.95M

$2298.12

10Vài giờ trước

Bán

$0.001176

795.86K

$936.082

10Vài giờ trước

Mua

$0.001118

803.61K

$898.354

10Vài giờ trước

Mua

$0.001118

1.18M

$1313.58

10Vài giờ trước

Bán

$0.001118

803.61K

$898.354

11Vài giờ trước

Mua

$0.001091

1.32M

$1441.31

15Vài giờ trước

Mua

$0.001024

119.49K

$122.298

15Vài giờ trước

Bán

$0.001021

1.07M

$1095.25

16Vài giờ trước

Bán

$0.001048

60.00K

$62.855

17Vài giờ trước

Bán

$0.001045

150.00K

$156.733

18Vài giờ trước

Bán

$0.001046

250.00K

$261.614

33Vài giờ trước

Bán

$0.00107

33.30K

$35.647

34Vài giờ trước

Bán

$0.001069

756.17K

$808.557

34Vài giờ trước

Bán

$0.001089

250.00K

$272.322

37Vài giờ trước

Bán

$0.001098

29.66K

$32.561

40Vài giờ trước

Mua

$0.001107

139.15K

$154.022

42Vài giờ trước

Bán

$0.001095

300.00K

$328.567

46Vài giờ trước

Bán

$0.001072

220.85K

$236.658

04-19

Mua

$0.001044

4.01M

$4185.45

04-19

Mua

$0.{3}9865

308.04K

$303.893

04-19

Bán

$0.{3}9838

200.00K

$196.754

04-18

Mua

$0.{3}9931

501.25K

$497.774

04-18

Bán

$0.{3}9713

739.05K

$717.876

04-18

Bán

$0.{3}9771

300.00K

$293.14

04-18

Mua

$0.{3}9942

3037.08

$3.019

04-18

Bán

$0.{3}9955

15.04K

$14.973

04-18

Bán

$0.{3}9726

3.14M

$3050.29

04-18

Bán

$0.001056

95.58K

$100.931

04-18

Mua

$0.001071

426.61K

$456.755

04-18

Bán

$0.001049

430.03K

$450.914

04-18

Bán

$0.001055

2.11M

$2224.96

04-18

Bán

$0.001107

1.81M

$2001.04

04-17

Bán

$0.001216

69.42K

$84.385

$195,359

U
Uniswap V2
B

BCAT

70,883,299

W

WETH

31

WETH : BCAT

1:2317943.3

$9,982

U
UniV3Pool
B

BCAT

7,120,295

W

WETH

0.0645

WETH : BCAT

1:2317943.3

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu