SUK

SUKU SUKU

0x0763...E4d7 copy

SUKU SUKU

$0.196158

+5.52%

 • 24h High

  $0.20125

 • 24h Low

  $0.177379

 • 24h Vol (SUKU)

  366.36K

 • 24h vol(USDT)

  69.28K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

34Vài phút trước

Sell

$0.196158

7542.59

$1479.54

2Vài giờ trước

Buy

$0.19984

5265.85

$1052.33

4Vài giờ trước

Sell

$0.195276

6368.67

$1243.65

5Vài giờ trước

Buy

$0.1981

4726.91

$936.404

5Vài giờ trước

Sell

$0.1981

4726.9

$936.401

5Vài giờ trước

Buy

$0.198148

4775.86

$946.326

5Vài giờ trước

Buy

$0.196113

4825.58

$946.359

5Vài giờ trước

Buy

$0.194088

4876.07

$946.385

6Vài giờ trước

Buy

$0.192154

324.023

$62.262

6Vài giờ trước

Buy

$0.192121

7818.87

$1502.17

6Vài giờ trước

Sell

$0.189062

14.38K

$2718.37

6Vài giờ trước

Sell

$0.189062

22.26K

$4208.6

6Vài giờ trước

Buy

$0.189062

14.83K

$2803.05

7Vài giờ trước

Sell

$0.197846

6597.28

$1305.25

7Vài giờ trước

Buy

$0.20125

5734.9

$1154.15

7Vài giờ trước

Buy

$0.198666

5548.59

$1102.31

7Vài giờ trước

Buy

$0.196088

6141.39

$1204.25

9Vài giờ trước

Sell

$0.192647

114.838

$22.123

11Vài giờ trước

Sell

$0.193999

9047.13

$1755.13

12Vài giờ trước

Buy

$0.195358

7982.43

$1559.43

12Vài giờ trước

Sell

$0.190801

6656.78

$1270.12

12Vài giờ trước

Buy

$0.193535

4173.29

$807.677

12Vài giờ trước

Buy

$0.19177

6416.79

$1230.55

13Vài giờ trước

Buy

$0.18906

905.237

$171.144

13Vài giờ trước

Sell

$0.188695

7505.93

$1416.33

13Vài giờ trước

Sell

$0.191936

6856.55

$1316.02

13Vài giờ trước

Buy

$0.194682

314.881

$61.302

13Vài giờ trước

Sell

$0.19394

7064.62

$1370.11

13Vài giờ trước

Sell

$0.198091

3279.13

$649.565

14Vài giờ trước

Buy

$0.196405

5101.73

$1002.01

14Vài giờ trước

Sell

$0.194131

6356.57

$1234.01

14Vài giờ trước

Sell

$0.196827

6674.18

$1313.66

14Vài giờ trước

Buy

$0.200213

8043.06

$1610.32

14Vài giờ trước

Buy

$0.196703

3976.37

$782.164

14Vài giờ trước

Buy

$0.195007

4882.46

$952.113

14Vài giờ trước

Buy

$0.192992

4642.2

$895.906

14Vài giờ trước

Buy

$0.190768

5781.96

$1103.01

14Vài giờ trước

Buy

$0.188381

8454.48

$1592.66

14Vài giờ trước

Buy

$0.184931

5228.35

$966.882

14Vài giờ trước

Buy

$0.182838

4378.74

$800.6

14Vài giờ trước

Buy

$0.181146

4494.96

$814.241

15Vài giờ trước

Buy

$0.179544

5810.97

$1043.32

15Vài giờ trước

Sell

$0.177379

14.68K

$2604.33

15Vài giờ trước

Sell

$0.177379

15.01K

$2663.29

15Vài giờ trước

Buy

$0.177379

15.27K

$2709.21

15Vài giờ trước

Sell

$0.182813

2744.99

$501.821

16Vài giờ trước

Sell

$0.183321

7872.28

$1443.15

18Vài giờ trước

Buy

$0.18555

5129.79

$951.832

18Vài giờ trước

Buy

$0.18379

3950.17

$726.003

20Vài giờ trước

Sell

$0.182644

239.573

$43.757

$366,501

S
SushiSwap
S

SUKU

932,408

W

WETH

58

WETH : SUKU

1:16244.4

$14,511

U
Uniswap V2
S

SUKU

36,989

W

WETH

2

WETH : SUKU

1:16244.4