DRE

DMT Dream Machine Token

0x0B7f...3A9C copy

DMT DMT

$119.331

-0.29%

 • Giá cao 24h

  $122.578

 • Giá thấp 24h

  $118.531

 • KL 24h (DMT)

  1598.42

 • Khối lượng 24h(USDT)

  191.98K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

5Vài phút trước

Bán

$119.331

1.2

$143.197

13Vài phút trước

Bán

$119.328

99.942

$11.93K

23Vài phút trước

Bán

$120.167

7.35

$883.225

70Vài phút trước

Bán

$120.058

0.907218

$108.919

71Vài phút trước

Bán

$120.067

1.649

$197.977

114Vài phút trước

Mua

$119.864

2.039

$244.39

3Vài giờ trước

Mua

$119.841

1.533

$183.763

3Vài giờ trước

Bán

$119.963

1.1

$131.959

3Vài giờ trước

Bán

$119.973

2.513

$301.528

3Vài giờ trước

Bán

$120.001

3

$360.002

3Vài giờ trước

Bán

$120.029

0.980288

$117.663

4Vài giờ trước

Bán

$119.799

2

$239.62

4Vài giờ trước

Mua

$119.586

43.797

$5237.43

4Vài giờ trước

Mua

$119.181

29.278

$3489.34

4Vài giờ trước

Mua

$118.921

44.037

$5236.88

4Vài giờ trước

Bán

$118.531

323.096

$38.30K

5Vài giờ trước

Bán

$121.69

1.236

$150.434

5Vài giờ trước

Bán

$121.655

100

$12.17K

5Vài giờ trước

Mua

$122.577

0.113943

$13.967

5Vài giờ trước

Mua

$122.578

28.517

$3495.53

6Vài giờ trước

Bán

$122.104

0.5

$61.052

7Vài giờ trước

Mua

$122.101

178.709

$21.82K

7Vài giờ trước

Mua

$120.466

2.628

$316.526

7Vài giờ trước

Mua

$120.406

2.57

$309.453

7Vài giờ trước

Bán

$120.383

0.17

$20.465

8Vài giờ trước

Bán

$120.138

0.53

$63.673

8Vài giờ trước

Mua

$120.142

52.782

$6341.35

8Vài giờ trước

Bán

$119.697

100

$11.97K

8Vài giờ trước

Mua

$120.591

37.474

$4519.07

8Vài giờ trước

Mua

$120.252

40.316

$4848.04

9Vài giờ trước

Mua

$120.09

29.042

$3487.7

10Vài giờ trước

Mua

$119.996

2.498

$299.716

10Vài giờ trước

Bán

$119.996

150

$18.00K

11Vài giờ trước

Mua

$121.57

5.47

$665.012

11Vài giờ trước

Bán

$121.411

1.575

$191.17

12Vài giờ trước

Mua

$121.362

0.494103

$59.965

13Vài giờ trước

Bán

$121.349

1

$121.349

13Vài giờ trước

Mua

$121.354

41.14

$4992.44

13Vài giờ trước

Mua

$121.112

0.517367

$62.659

13Vài giờ trước

Bán

$121.105

1.2

$145.326

14Vài giờ trước

Mua

$121.147

20.583

$2493.59

14Vài giờ trước

Bán

$120.74

11.001

$1328.29

15Vài giờ trước

Mua

$120.505

2.521

$303.748

15Vài giờ trước

Mua

$120.478

2.154

$259.548

16Vài giờ trước

Bán

$120.629

0.5

$60.315

17Vài giờ trước

Mua

$120.479

1.026

$123.669

18Vài giờ trước

Bán

$120.555

4.863

$586.255

18Vài giờ trước

Mua

$120.555

39.556

$4768.71

18Vài giờ trước

Mua

$120.555

42.526

$5126.7

18Vài giờ trước

Mua

$120.248

5.566

$669.286

$5,981,960

U
UniV3Pool
D

DMT

26,809

W

WETH

791

WETH : DMT

1:29.473

$48,372

U
Uniswap V2
D

DMT

202

S

SPX

2,270,785

DMT : SPX

1:11180.1

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng