CAT

CATBOY Catboy

0x0Dce...65a6 copy

CATBOY CATBOY

$0.031701

+3.84%

 • Giá cao 24h

  $0.032109

 • Giá thấp 24h

  $0.030433

 • KL 24h (CATBOY)

  383.92K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  12.09K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

59Vài phút trước

Mua

$0.031701

1148.18

$36.398

2Vài giờ trước

Mua

$0.031769

19.34K

$614.396

3Vài giờ trước

Mua

$0.031482

3177.53

$100.036

3Vài giờ trước

Mua

$0.031276

7928.18

$247.965

3Vài giờ trước

Mua

$0.031263

10.50K

$328.383

3Vài giờ trước

Bán

$0.031195

9699.03

$302.564

3Vài giờ trước

Bán

$0.031257

9699.03

$303.16

8Vài giờ trước

Bán

$0.031391

58.16K

$1825.64

8Vài giờ trước

Mua

$0.03179

4958.21

$157.62

8Vài giờ trước

Bán

$0.031747

9894.18

$314.107

8Vài giờ trước

Mua

$0.031751

3809.3

$120.951

9Vài giờ trước

Bán

$0.031785

19.40K

$616.645

9Vài giờ trước

Mua

$0.031903

14.55K

$464.135

10Vài giờ trước

Mua

$0.031629

294.393

$9.311

10Vài giờ trước

Mua

$0.031587

14.23K

$449.347

11Vài giờ trước

Mua

$0.031648

2379.44

$75.305

11Vài giờ trước

Bán

$0.031582

77.80K

$2456.93

11Vài giờ trước

Mua

$0.032109

15.29K

$490.942

11Vài giờ trước

Mua

$0.032095

16.85K

$540.874

12Vài giờ trước

Mua

$0.031412

13.80K

$433.417

13Vài giờ trước

Mua

$0.031401

30.49K

$957.564

15Vài giờ trước

Bán

$0.030758

2108.68

$64.859

15Vài giờ trước

Mua

$0.030747

984.13

$30.259

17Vài giờ trước

Mua

$0.030648

6410.49

$196.471

17Vài giờ trước

Mua

$0.030548

2070.03

$63.234

17Vài giờ trước

Bán

$0.030579

3207.99

$98.098

18Vài giờ trước

Mua

$0.030572

515.572

$15.762

19Vài giờ trước

Mua

$0.030458

3978

$121.164

19Vài giờ trước

Mua

$0.030433

3108.11

$94.588

20Vài giờ trước

Mua

$0.030512

6500.38

$198.341

22Vài giờ trước

Bán

$0.030633

11.64K

$356.566

29Vài giờ trước

Bán

$0.030527

25.22K

$769.897

30Vài giờ trước

Bán

$0.030674

1987.98

$60.98

31Vài giờ trước

Bán

$0.031252

56.58K

$1768.28

33Vài giờ trước

Mua

$0.031602

19.42K

$613.698

34Vài giờ trước

Bán

$0.031334

5123.55

$160.54

34Vài giờ trước

Bán

$0.0313

31.70K

$992.147

34Vài giờ trước

Mua

$0.031489

38.88K

$1224.26

34Vài giờ trước

Bán

$0.031489

30.09K

$947.458

35Vài giờ trước

Bán

$0.031414

345.60K

$10.86K

35Vài giờ trước

Bán

$0.033755

42.34K

$1429.04

35Vài giờ trước

Mua

$0.03407

2249.35

$76.635

35Vài giờ trước

Bán

$0.034199

163.19K

$5580.87

36Vài giờ trước

Mua

$0.035324

43.65K

$1541.74

36Vài giờ trước

Mua

$0.034883

88.29K

$3079.66

36Vài giờ trước

Mua

$0.034265

58.48K

$2003.76

36Vài giờ trước

Bán

$0.033837

239.50K

$8103.93

36Vài giờ trước

Bán

$0.035561

182.24K

$6480.75

36Vài giờ trước

Mua

$0.037051

168.24K

$6233.21

36Vài giờ trước

Mua

$0.035685

187.88K

$6704.53

$622,092

U
Uniswap V2
C

CATBOY

9,814,638

W

WETH

98

WETH : CATBOY

1:100074.7

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng