SYN

SYN Synapse

0x0f2D...9F29 copy

SYN SYN

$1.075

+9.43%

 • 24h High

  $1.23

 • 24h Low

  $0.981368

 • 24h Vol (SYN)

  2.02M

 • 24h vol(USDT)

  2.29M

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

17Vài phút trước

Sell

$1.075

4955.7

$5327.98

29Vài phút trước

Buy

$1.075

1472.53

$1582.51

29Vài phút trước

Sell

$1.087

12.03K

$13.08K

29Vài phút trước

Buy

$1.087

3927.24

$4270.16

29Vài phút trước

Sell

$1.087

3927.24

$4270.16

31Vài phút trước

Sell

$1.082

8378.9

$9067.3

32Vài phút trước

Sell

$1.091

2488.58

$2713.96

56Vài phút trước

Sell

$1.09

7357.05

$8016.04

2Vài giờ trước

Sell

$1.099

1000

$1098.8

2Vài giờ trước

Buy

$1.089

2596.16

$2826.72

2Vài giờ trước

Buy

$1.097

3681.53

$4037.63

2Vài giờ trước

Buy

$1.099

7280.67

$7999.59

2Vài giờ trước

Buy

$1.09

2998.6

$3269.6

3Vài giờ trước

Buy

$1.083

2721.04

$2948.09

3Vài giờ trước

Buy

$1.082

3269.89

$3537.5

3Vài giờ trước

Sell

$1.067

5465.99

$5830.64

3Vài giờ trước

Sell

$1.051

6676

$7017.84

3Vài giờ trước

Sell

$1.067

9410.88

$10.04K

4Vài giờ trước

Buy

$1.101

4477.23

$4930.63

4Vài giờ trước

Buy

$1.101

5133.92

$5653.82

4Vài giờ trước

Buy

$1.094

5344.65

$5845.55

4Vài giờ trước

Buy

$1.094

11.39K

$12.45K

4Vài giờ trước

Sell

$1.094

5344.65

$5845.55

5Vài giờ trước

Sell

$1.078

7231.81

$7794.44

5Vài giờ trước

Buy

$1.085

7151.01

$7759.1

5Vài giờ trước

Buy

$1.078

7845.82

$8458.19

5Vài giờ trước

Buy

$1.081

50.125

$54.192

5Vài giờ trước

Buy

$1.072

695.514

$745.493

5Vài giờ trước

Sell

$1.065

6587.62

$7017.6

5Vài giờ trước

Sell

$1.079

3123.68

$3371.41

5Vài giờ trước

Buy

$1.071

2055.7

$2201.96

5Vài giờ trước

Sell

$1.068

6824.79

$7291.96

6Vài giờ trước

Buy

$1.077

394.785

$425.019

6Vài giờ trước

Buy

$1.076

690.94

$743.27

7Vài giờ trước

Sell

$1.072

4822.73

$5171.12

7Vài giờ trước

Sell

$1.072

3372

$3614.72

7Vài giờ trước

Sell

$1.075

4880.59

$5247.63

7Vài giờ trước

Buy

$1.08

1362.03

$1470.49

7Vài giờ trước

Sell

$1.084

5112.41

$5543.94

7Vài giờ trước

Sell

$1.084

4445.57

$4820.82

7Vài giờ trước

Sell

$1.094

4401.41

$4813.67

7Vài giờ trước

Buy

$1.101

5409.18

$5955.5

7Vài giờ trước

Sell

$1.089

7383.64

$8038.63

7Vài giờ trước

Sell

$1.1

3643.2

$4006.06

7Vài giờ trước

Sell

$1.103

5367

$5921.66

7Vài giờ trước

Sell

$1.108

1828.82

$2026.16

7Vài giờ trước

Buy

$1.11

17.19K

$19.07K

7Vài giờ trước

Buy

$1.096

3136.25

$3436.58

8Vài giờ trước

Sell

$1.09

5392.1

$5874.98

8Vài giờ trước

Sell

$1.09

10000

$10.90K

$4,665,454

S
SushiSwap
S

SYN

2,172,861

W

WETH

759

WETH : SYN

1:2853.99

$1,060,543

U
UniV3Pool
S

SYN

765,715

W

WETH

77

WETH : SYN

1:2853.99

$28,111

U
UniV3Pool
S

SYN

25,963

W

WETH

0.0643

WETH : SYN

1:2853.99

Type

Amount/Token

User