NOD

GPU NodeAI

0x1258...e870 copy

GPU GPU

$1.753

+11.65%

 • 24h High

  $1.766

 • 24h Low

  $1.45

 • 24h Vol (GPU)

  605.51K

 • 24h vol(USDT)

  966.26K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

5Vài phút trước

Sell

$1.753

585.194

$1026.03

8Vài phút trước

Sell

$1.753

301.792

$529.14

23Vài phút trước

Sell

$1.751

241.422

$422.793

25Vài phút trước

Sell

$1.752

1510.45

$2646.5

27Vài phút trước

Sell

$1.758

883.2

$1552.68

28Vài phút trước

Buy

$1.761

283.054

$498.591

43Vài phút trước

Buy

$1.761

28.674

$50.486

45Vài phút trước

Sell

$1.762

1034.75

$1823.59

46Vài phút trước

Buy

$1.766

894.912

$1580.8

47Vài phút trước

Buy

$1.763

163.044

$287.434

53Vài phút trước

Buy

$1.762

58.082

$102.33

59Vài phút trước

Buy

$1.763

270.936

$477.546

64Vài phút trước

Buy

$1.76

1451.31

$2554.91

65Vài phút trước

Sell

$1.755

1375.68

$2414.22

66Vài phút trước

Buy

$1.761

2879.48

$5071.99

70Vài phút trước

Sell

$1.752

607.638

$1064.4

73Vài phút trước

Buy

$1.757

621.296

$1091.31

82Vài phút trước

Sell

$1.75

96.719

$169.239

84Vài phút trước

Buy

$1.75

119.662

$209.428

87Vài phút trước

Sell

$1.753

192.461

$337.44

90Vài phút trước

Buy

$1.757

541.779

$952.048

93Vài phút trước

Buy

$1.757

180.738

$317.64

103Vài phút trước

Sell

$1.761

86.56

$152.413

105Vài phút trước

Sell

$1.762

298.253

$525.531

105Vài phút trước

Buy

$1.762

271.191

$477.847

106Vài phút trước

Buy

$1.762

180.765

$318.543

107Vài phút trước

Sell

$1.759

98.053

$172.502

111Vài phút trước

Buy

$1.755

170.366

$298.917

115Vài phút trước

Buy

$1.754

6300.65

$11.05K

116Vài phút trước

Buy

$1.73

532.096

$920.496

117Vài phút trước

Sell

$1.728

102.698

$177.456

118Vài phút trước

Buy

$1.725

46.073

$79.465

2Vài giờ trước

Buy

$1.724

11.15K

$19.22K

2Vài giờ trước

Buy

$1.683

2452

$4125.65

2Vài giờ trước

Sell

$1.669

20.936

$34.946

2Vài giờ trước

Sell

$1.67

192

$320.636

2Vài giờ trước

Sell

$1.672

288

$481.638

2Vài giờ trước

Buy

$1.678

88.855

$149.087

2Vài giờ trước

Sell

$1.68

2219.14

$3728.83

2Vài giờ trước

Sell

$1.688

3349.32

$5653.74

2Vài giờ trước

Buy

$1.7

727.297

$1236.53

2Vài giờ trước

Buy

$1.692

56.095

$94.888

2Vài giờ trước

Sell

$1.688

192

$324.001

2Vài giờ trước

Buy

$1.687

211.482

$356.764

2Vài giờ trước

Sell

$1.685

666.898

$1123.63

2Vài giờ trước

Buy

$1.684

18.543

$31.226

2Vài giờ trước

Buy

$1.681

177.929

$299.037

2Vài giờ trước

Buy

$1.68

1506.64

$2531.31

2Vài giờ trước

Sell

$1.675

6587.76

$11.03K

2Vài giờ trước

Buy

$1.699

76.751

$130.415

$3,157,923

U
Uniswap V2
G

GPU

899,902

W

WETH

497

WETH : GPU

1:1813.08

$434,889

U
UniV3Pool
G

GPU

204,887

W

WETH

24

WETH : GPU

1:1813.08

Type

Amount/Token

User