WOR

0x163f...8753 copy

WLD WLD

$8.846

+5.85%

 • Giá cao 24h

  $9.365

 • Giá thấp 24h

  $8.152

 • KL 24h (WLD)

  269.76K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  2.40M

Mua
Bán
Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

9Vài phút trước

Bán

$8.846

1749.64

$15.48K

12Vài phút trước

Mua

$8.907

1000

$8906.8

12Vài phút trước

Bán

$8.907

1586.38

$14.13K

22Vài phút trước

Bán

$8.927

25.111

$224.166

27Vài phút trước

Mua

$8.928

1210.26

$10.80K

27Vài phút trước

Bán

$8.928

1056.37

$9431.03

28Vài phút trước

Bán

$8.922

851.643

$7598.32

29Vài phút trước

Mua

$8.952

109.073

$976.392

31Vài phút trước

Bán

$8.948

353.852

$3166.23

32Vài phút trước

Mua

$8.96

270.335

$2422.34

36Vài phút trước

Mua

$8.951

1866.54

$16.71K

37Vài phút trước

Mua

$8.884

1000

$8884.05

45Vài phút trước

Mua

$8.883

5.561

$49.398

58Vài phút trước

Mua

$8.848

2623.64

$23.21K

67Vài phút trước

Bán

$8.846

145.678

$1288.62

71Vài phút trước

Mua

$8.851

8.655

$76.599

76Vài phút trước

Mua

$8.85

136.272

$1206.07

78Vài phút trước

Mua

$8.846

377.565

$3339.8

79Vài phút trước

Bán

$8.832

650

$5740.99

83Vài phút trước

Mua

$8.853

2553.65

$22.61K

83Vài phút trước

Mua

$8.853

1702.17

$15.07K

86Vài phút trước

Bán

$8.838

994.742

$8791.04

88Vài phút trước

Bán

$8.87

125

$1108.71

89Vài phút trước

Mua

$8.874

13.561

$120.34

91Vài phút trước

Bán

$8.874

902.215

$8005.94

92Vài phút trước

Mua

$8.906

408.786

$3640.46

93Vài phút trước

Mua

$8.891

58.907

$523.738

101Vài phút trước

Mua

$8.891

277.43

$2466.64

103Vài phút trước

Mua

$8.881

1439.12

$12.78K

108Vài phút trước

Bán

$8.87

1240.68

$11.01K

113Vài phút trước

Mua

$8.914

1021.12

$9102.34

113Vài phút trước

Bán

$8.914

1113.63

$9927.07

115Vài phút trước

Mua

$8.917

1015.06

$9051.32

117Vài phút trước

Bán

$8.909

922.893

$8222.3

117Vài phút trước

Bán

$8.909

79.42

$707.577

117Vài phút trước

Mua

$8.945

1018.12

$9107

2Vài giờ trước

Mua

$8.908

1022.37

$9107.66

2Vài giờ trước

Mua

$8.908

1021.28

$9097.42

2Vài giờ trước

Mua

$8.898

1030.14

$9166.19

2Vài giờ trước

Mua

$8.888

1035.9

$9207.24

2Vài giờ trước

Mua

$8.878

251.44

$2232.33

2Vài giờ trước

Mua

$8.869

1025.81

$9098.18

2Vài giờ trước

Bán

$8.869

1055.24

$9359.17

2Vài giờ trước

Mua

$8.87

1028.27

$9120.68

2Vài giờ trước

Mua

$8.833

1030.54

$9103.28

2Vài giờ trước

Bán

$8.833

979.033

$8648.26

2Vài giờ trước

Mua

$8.831

39.507

$348.896

2Vài giờ trước

Mua

$8.83

1024.36

$9044.98

2Vài giờ trước

Bán

$8.83

1643.58

$14.51K

2Vài giờ trước

Mua

$8.851

11.231

$99.41

$1,802,974

U
UniV3Pool
W

WLD

77,146

W

WETH

367

WETH : WLD

1:345.448

$187,306

U
UniV3Pool
W

WLD

862

W

WETH

59

WETH : WLD

1:345.448

$494

W

WLD

29

W

WETH

0.0777

WETH : WLD

1:345.448

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng