VOW

VOW Vow

0x1BBf...46Fb copy

VOW VOW

$0.296601

+21.46%

 • Giá cao 24h

  $0.318259

 • Giá thấp 24h

  $0.237586

 • Khối lượng 24h(VOW)

  2.48M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  671.75K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

14Vài phút trước

Mua

$0.296601

7136.06

$2116.56

17Vài phút trước

Mua

$0.294803

4982.33

$1468.81

35Vài phút trước

Mua

$0.296601

2579.33

$765.03

68Vài phút trước

Bán

$0.294803

7456.31

$2198.14

95Vài phút trước

Mua

$0.302034

1192.65

$360.22

2Vài giờ trước

Bán

$0.300029

1000

$300.029

3Vài giờ trước

Mua

$0.302034

5968.41

$1802.66

3Vài giờ trước

Bán

$0.30074

1810

$544.339

4Vài giờ trước

Bán

$0.302034

6597.72

$1992.74

4Vài giờ trước

Mua

$0.306822

5128.35

$1573.49

4Vài giờ trước

Mua

$0.30308

9464.43

$2868.48

4Vài giờ trước

Bán

$0.302794

40.00K

$12.11K

4Vài giờ trước

Mua

$0.30308

394.934

$119.696

4Vài giờ trước

Mua

$0.302794

1530.48

$463.419

4Vài giờ trước

Bán

$0.301692

6513

$1964.92

4Vài giờ trước

Mua

$0.297306

13.77K

$4093.18

4Vài giờ trước

Mua

$0.301692

9882.95

$2981.61

5Vài giờ trước

Mua

$0.297306

10.09K

$3000.58

5Vài giờ trước

Mua

$0.301692

462.913

$139.657

5Vài giờ trước

Mua

$0.297306

10.22K

$3037.14

5Vài giờ trước

Mua

$0.30136

5711.9

$1721.34

5Vài giờ trước

Bán

$0.297306

3100

$921.647

5Vài giờ trước

Mua

$0.299489

5382.42

$1611.98

5Vài giờ trước

Mua

$0.293733

7261.5

$2132.94

5Vài giờ trước

Mua

$0.295702

566.814

$167.608

5Vài giờ trước

Mua

$0.293733

6781.53

$1991.96

5Vài giờ trước

Mua

$0.295307

10.76K

$3176.94

5Vài giờ trước

Mua

$0.293733

10.32K

$3030.11

5Vài giờ trước

Bán

$0.295307

1111.11

$328.119

5Vài giờ trước

Bán

$0.293733

10000

$2937.33

6Vài giờ trước

Mua

$0.296079

3380.78

$1000.98

6Vài giờ trước

Bán

$0.293733

3101.36

$910.97

6Vài giờ trước

Bán

$0.295878

10.59K

$3133.91

6Vài giờ trước

Bán

$0.303384

2000

$606.769

6Vài giờ trước

Mua

$0.318104

12.39K

$3941.69

6Vài giờ trước

Bán

$0.304834

15.00K

$4572.51

6Vài giờ trước

Bán

$0.304834

600

$182.9

6Vài giờ trước

Mua

$0.318104

21.04K

$6692.42

6Vài giờ trước

Bán

$0.305271

3856.72

$1177.34

6Vài giờ trước

Mua

$0.318104

9404.65

$2991.65

6Vài giờ trước

Bán

$0.305271

17.07K

$5211.07

6Vài giờ trước

Bán

$0.318104

200

$63.621

6Vài giờ trước

Bán

$0.316518

10.38K

$3285.46

6Vài giờ trước

Mua

$0.318259

2246.02

$714.815

6Vài giờ trước

Mua

$0.316518

33.55K

$10.62K

6Vài giờ trước

Bán

$0.316518

10.74K

$3399.36

7Vài giờ trước

Mua

$0.299595

32.95K

$9872.54

7Vài giờ trước

Bán

$0.299595

10.43K

$3123.53

7Vài giờ trước

Mua

$0.28418

428.229

$121.694

7Vài giờ trước

Mua

$0.283899

2716.11

$771.102

$31,943,286

U
Uniswap V2
V

VOW

53,848,999

V

VUSD

52,152,514

VOW : VUSD

1:0.968496

$503,409

U
Uniswap V2
V

VOW

848,631

U

USDT

251,705

USDT : VOW

1:3.372

$433,300

U
Uniswap V2
V

VOW

1,460,887

U

UNI-V2

716,643

VOW : UNI-V2

1:Infinity

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng