WRA

WBTC Wrapped BTC

0x2260...c599 copy

WBTC WBTC

$37991.7

+0.75%

 • Giá cao 24h

  $38054.8

 • Giá thấp 24h

  $37610.4

 • Khối lượng 24h(WBTC)

  570.316

 • Khối lượng 24h(USDT)

  21.54M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Bán

$38.00K

2.259

$85.83K

3Vài phút trước

Bán

$37.99K

2.788

$105.90K

28Vài phút trước

Bán

$38.05K

1.69

$64.32K

30Vài phút trước

Bán

$38.02K

1.638

$62.28K

33Vài phút trước

Bán

$38.05K

1.492

$56.77K

33Vài phút trước

Bán

$38.02K

2.246

$85.41K

34Vài phút trước

Bán

$38.02K

1.336

$50.78K

35Vài phút trước

Bán

$37.99K

2.008

$76.30K

36Vài phút trước

Bán

$38.01K

1.485

$56.44K

36Vài phút trước

Bán

$38.01K

1.319

$50.13K

36Vài phút trước

Bán

$38.00K

1.299

$49.37K

39Vài phút trước

Bán

$38.00K

1.311

$49.82K

39Vài phút trước

Bán

$38.02K

2.144

$81.50K

46Vài phút trước

Bán

$38.04K

2.301

$87.52K

49Vài phút trước

Bán

$38.01K

2.485

$94.45K

49Vài phút trước

Bán

$38.03K

2.114

$80.41K

50Vài phút trước

Bán

$38.04K

1.183

$45.00K

50Vài phút trước

Bán

$38.04K

1.013

$38.55K

50Vài phút trước

Bán

$38.00K

3.955

$150.30K

50Vài phút trước

Bán

$37.98K

1.773

$67.32K

54Vài phút trước

Bán

$38.03K

1.901

$72.28K

55Vài phút trước

Bán

$38.00K

0.902456

$34.29K

55Vài phút trước

Bán

$38.01K

1.596

$60.67K

55Vài phút trước

Bán

$37.97K

1.689

$64.11K

60Vài phút trước

Bán

$37.88K

1.833

$69.42K

61Vài phút trước

Bán

$37.89K

1.37

$51.92K

61Vài phút trước

Bán

$37.88K

2.285

$86.56K

61Vài phút trước

Bán

$37.89K

1.356

$51.37K

63Vài phút trước

Bán

$37.88K

1.09

$41.28K

63Vài phút trước

Bán

$37.85K

1.558

$58.96K

63Vài phút trước

Bán

$37.85K

0.333971

$12.64K

63Vài phút trước

Bán

$37.85K

1.924

$72.81K

63Vài phút trước

Bán

$37.85K

0.458618

$17.36K

64Vài phút trước

Bán

$37.84K

2.58

$97.61K

65Vài phút trước

Bán

$37.85K

1.373

$51.96K

66Vài phút trước

Bán

$37.81K

1.325

$50.10K

67Vài phút trước

Bán

$37.81K

1.541

$58.28K

67Vài phút trước

Bán

$37.77K

3.768

$142.34K

69Vài phút trước

Bán

$37.68K

3.029

$114.13K

69Vài phút trước

Bán

$37.70K

1.831

$69.04K

114Vài phút trước

Bán

$37.61K

13.717

$515.92K

2Vài giờ trước

Bán

$37.72K

3.867

$145.86K

2Vài giờ trước

Bán

$37.79K

0.151791

$5736.83

2Vài giờ trước

Bán

$37.81K

1.448

$54.76K

2Vài giờ trước

Bán

$37.81K

0.027228

$1029.43

2Vài giờ trước

Bán

$37.79K

2.303

$87.03K

2Vài giờ trước

Bán

$37.80K

3.473

$131.29K

2Vài giờ trước

Bán

$37.78K

0.045579

$1721.99

2Vài giờ trước

Bán

$37.80K

1.308

$49.46K

2Vài giờ trước

Bán

$37.78K

1.594

$60.24K

$200,867,401

U
UniV3Pool
W

WBTC

1,146

W

WETH

75,361

WBTC : WETH

1:18.2

$62,968,461

U
UniV3Pool
W

WBTC

401

W

WETH

22,858

WBTC : WETH

1:18.2

$23,917,408

U
UniV3Pool
W

WBTC

143

U

USDC

18,502,382

WBTC : USDC

1:37996.7

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng