HEX

HEX HEX

0x2b59...eb39 copy

HEX HEX

$0.001314

+3.28%

 • 24h High

  $0.00135

 • 24h Low

  $0.001234

 • 24h Vol (HEX)

  91.49M

 • 24h vol(USDT)

  118.46K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

7Vài phút trước

Buy

$0.001314

92.80K

$121.908

11Vài phút trước

Sell

$0.001317

92.79K

$122.205

21Vài phút trước

Buy

$0.001321

26.15K

$34.56

39Vài phút trước

Buy

$0.001314

53.85K

$70.738

78Vài phút trước

Sell

$0.001325

98.17K

$130.088

103Vài phút trước

Sell

$0.001331

32.92K

$43.819

116Vài phút trước

Buy

$0.001301

65.00K

$84.569

116Vài phút trước

Sell

$0.001301

78.55K

$102.184

116Vài phút trước

Buy

$0.001301

887.00K

$1153.95

117Vài phút trước

Sell

$0.001318

1.75M

$2302.49

117Vài phút trước

Sell

$0.001318

1.43M

$1883.85

119Vài phút trước

Buy

$0.00134

662.63K

$887.936

119Vài phút trước

Sell

$0.001346

78.70K

$105.916

2Vài giờ trước

Buy

$0.00135

1.44M

$1942.21

2Vài giờ trước

Buy

$0.00133

912.69K

$1213.42

3Vài giờ trước

Buy

$0.00132

363.74K

$480.207

3Vài giờ trước

Buy

$0.001311

618.73K

$810.907

3Vài giờ trước

Sell

$0.001311

412.46K

$540.878

4Vài giờ trước

Buy

$0.001296

43.22K

$55.993

4Vài giờ trước

Buy

$0.001309

484.19K

$633.853

4Vài giờ trước

Buy

$0.001301

695.06K

$903.988

4Vài giờ trước

Buy

$0.001293

428.34K

$553.938

5Vài giờ trước

Sell

$0.001289

46.83K

$60.375

5Vài giờ trước

Buy

$0.00129

581.41K

$749.956

5Vài giờ trước

Sell

$0.001282

640.05K

$820.466

5Vài giờ trước

Buy

$0.001288

31.46K

$40.52

6Vài giờ trước

Buy

$0.001285

203.84K

$261.898

6Vài giờ trước

Buy

$0.001282

32.54K

$41.719

6Vài giờ trước

Buy

$0.001298

767.43K

$996.143

6Vài giờ trước

Buy

$0.00129

45.91K

$59.211

6Vài giờ trước

Buy

$0.001288

245.02K

$315.639

6Vài giờ trước

Buy

$0.001291

102.00K

$131.662

7Vài giờ trước

Buy

$0.00129

54.35K

$70.099

7Vài giờ trước

Buy

$0.001287

73.42K

$94.487

8Vài giờ trước

Buy

$0.001285

600.24K

$771.29

8Vài giờ trước

Buy

$0.001278

19.71K

$25.183

8Vài giờ trước

Sell

$0.001277

616.71K

$787.414

8Vài giờ trước

Sell

$0.001283

707.85K

$907.848

8Vài giờ trước

Sell

$0.001283

1.21M

$1553.73

8Vài giờ trước

Sell

$0.0013

66.18K

$86.048

8Vài giờ trước

Sell

$0.0013

150.37K

$195.532

8Vài giờ trước

Buy

$0.001296

1.11M

$1437.54

8Vài giờ trước

Sell

$0.001296

1.11M

$1437.54

8Vài giờ trước

Buy

$0.001296

2.71M

$3515.04

9Vài giờ trước

Sell

$0.001281

3852

$4.936

9Vài giờ trước

Sell

$0.001281

428

$0.54842

9Vài giờ trước

Sell

$0.001281

17.00K

$21.775

9Vài giờ trước

Buy

$0.001285

580.49K

$746.044

9Vài giờ trước

Sell

$0.001283

121.73K

$156.212

9Vài giờ trước

Sell

$0.001286

329.27K

$423.347

$452,534

U
Uniswap V2
H

HEX

171,633,200

W

WETH

64

WETH : HEX

1:2703633.9

$202,178

H

HEX

146,074,092

W

WETH

3

WETH : HEX

1:2703633.9

Type

Amount/Token

User