HEX

HEX HEX

0x2b59...eb39 copy

HEX HEX

$0.00612

+2.76%

 • Giá cao 24h

  $0.006256

 • Giá thấp 24h

  $0.005557

 • Khối lượng 24h(HEX)

  105.85M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  629.88K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

4Vài phút trước

Bán

$0.00612

163.64K

$1001.47

36Vài phút trước

Mua

$0.006119

349.73K

$2139.98

41Vài phút trước

Bán

$0.006104

738.63K

$4508.71

43Vài phút trước

Mua

$0.006156

667.26K

$4107.6

48Vài phút trước

Mua

$0.006122

63.06K

$386.043

50Vài phút trước

Mua

$0.006111

163.80K

$1001.06

59Vài phút trước

Bán

$0.006095

256.53K

$1563.54

68Vài phút trước

Mua

$0.006107

167.06K

$1020.21

75Vài phút trước

Bán

$0.006098

13.76K

$83.919

77Vài phút trước

Bán

$0.006096

768.50K

$4685.06

77Vài phút trước

Bán

$0.006148

57.99K

$356.503

85Vài phút trước

Bán

$0.006154

42.87K

$263.833

86Vài phút trước

Mua

$0.006157

486.93K

$2998.01

90Vài phút trước

Bán

$0.006123

1.62M

$9890.31

102Vài phút trước

Bán

$0.006245

473.80K

$2958.67

117Vài phút trước

Mua

$0.006256

816.65K

$5109.17

2Vài giờ trước

Bán

$0.006202

20.00K

$124.032

2Vài giờ trước

Bán

$0.006141

11.76K

$72.192

3Vài giờ trước

Bán

$0.006099

20.00K

$121.979

3Vài giờ trước

Bán

$0.006102

65.77K

$401.289

3Vài giờ trước

Bán

$0.006117

900.00K

$5505.09

3Vài giờ trước

Bán

$0.006117

1.43M

$8760.86

3Vài giờ trước

Mua

$0.006117

1.43M

$8760.99

3Vài giờ trước

Mua

$0.006178

31.05K

$191.807

3Vài giờ trước

Mua

$0.006177

54.05K

$333.868

4Vài giờ trước

Mua

$0.006159

263.23K

$1621.37

4Vài giờ trước

Mua

$0.006095

15.15K

$92.338

4Vài giờ trước

Bán

$0.006135

146.04K

$895.908

4Vài giờ trước

Mua

$0.006144

495.42K

$3043.85

4Vài giờ trước

Mua

$0.006111

244.72K

$1495.56

5Vài giờ trước

Mua

$0.006102

6926.42

$42.264

5Vài giờ trước

Mua

$0.006101

26.00K

$158.623

5Vài giờ trước

Bán

$0.006096

848.15K

$5170.57

5Vài giờ trước

Mua

$0.006156

200.86K

$1236.4

6Vài giờ trước

Mua

$0.006133

740.92K

$4543.72

6Vài giờ trước

Bán

$0.006083

19.52K

$118.74

6Vài giờ trước

Bán

$0.006079

665.29K

$4044.14

6Vài giờ trước

Bán

$0.006124

105.70K

$647.271

6Vài giờ trước

Mua

$0.00613

633.30K

$3881.93

6Vài giờ trước

Mua

$0.006093

327.73K

$1996.74

6Vài giờ trước

Mua

$0.00607

150.91K

$916.047

6Vài giờ trước

Bán

$0.006107

327.17K

$1997.89

6Vài giờ trước

Bán

$0.006061

672.30K

$4074.56

6Vài giờ trước

Mua

$0.006107

327.17K

$1997.89

6Vài giờ trước

Bán

$0.006044

250.00K

$1510.9

6Vài giờ trước

Mua

$0.006084

589.56K

$3586.84

7Vài giờ trước

Mua

$0.006044

67.24K

$406.378

7Vài giờ trước

Bán

$0.00603

834.13K

$5030.2

7Vài giờ trước

Bán

$0.006088

1.67M

$10.17K

7Vài giờ trước

Mua

$0.006196

78.24K

$484.765

$1,460,793

U
UniV3Pool
H

HEX

101,316,701

U

USDC

840,841

USDC : HEX

1:163.376

$637,139

U
UniV3Pool
H

HEX

82,522,266

W

WETH

63

WETH : HEX

1:341517.8

$583,353

U
Uniswap V2
H

HEX

47,627,520

W

WETH

140

WETH : HEX

1:341517.8

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng