MUB

MUBI MUBI

0x38e3...de93 copy

MUBI MUBI

$0.168653

+15.92%

 • Giá cao 24h

  $0.191788

 • Giá thấp 24h

  $0.141848

 • KL 24h (MUBI)

  52.69M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  9.06M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

7Vài phút trước

Mua

$0.168653

17.86K

$3012.83

12Vài phút trước

Bán

$0.168781

27.56K

$4651.27

13Vài phút trước

Mua

$0.169191

1168.91

$197.77

21Vài phút trước

Bán

$0.169171

5767.18

$975.64

24Vài phút trước

Mua

$0.168822

880.032

$148.569

25Vài phút trước

Mua

$0.168611

6359.27

$1072.24

28Vài phút trước

Bán

$0.167923

11.81K

$1983.66

28Vài phút trước

Bán

$0.167989

25.22K

$4236.22

29Vài phút trước

Mua

$0.168144

2005

$337.129

31Vài phút trước

Bán

$0.168309

2150

$361.864

33Vài phút trước

Mua

$0.168645

7914.55

$1334.75

39Vài phút trước

Bán

$0.168768

50.00K

$8438.42

40Vài phút trước

Mua

$0.169025

1531.72

$258.899

43Vài phút trước

Bán

$0.16876

30.58K

$5161.11

44Vài phút trước

Mua

$0.168659

2359.55

$397.958

44Vài phút trước

Bán

$0.168659

2359.55

$397.958

45Vài phút trước

Bán

$0.168659

53.50K

$9023.83

45Vài phút trước

Bán

$0.168659

17.25K

$2909.16

50Vài phút trước

Bán

$0.169514

71.92K

$12.19K

50Vài phút trước

Bán

$0.16985

71.52K

$12.15K

51Vài phút trước

Bán

$0.170083

24.40K

$4149.88

53Vài phút trước

Bán

$0.170275

63.43K

$10.80K

53Vài phút trước

Mua

$0.170275

453.379

$77.199

53Vài phút trước

Bán

$0.170572

29.55K

$5039.61

54Vài phút trước

Bán

$0.170686

17.09K

$2916.95

55Vài phút trước

Bán

$0.170674

17.09K

$2916.55

56Vài phút trước

Bán

$0.170794

11.92K

$2035.35

56Vài phút trước

Bán

$0.17085

27.81K

$4751.14

56Vài phút trước

Bán

$0.170982

5451.66

$932.134

57Vài phút trước

Bán

$0.171008

19.89K

$3402.09

57Vài phút trước

Bán

$0.171102

18.88K

$3229.96

59Vài phút trước

Bán

$0.171411

17.01K

$2916.46

59Vài phút trước

Bán

$0.171492

28.60K

$4904.93

59Vài phút trước

Mua

$0.171612

6007.46

$1030.95

66Vài phút trước

Bán

$0.171781

200.00K

$34.36K

70Vài phút trước

Bán

$0.172501

2432.45

$419.6

74Vài phút trước

Bán

$0.172512

160.55K

$27.70K

77Vài phút trước

Bán

$0.173197

4142.13

$717.405

82Vài phút trước

Mua

$0.173552

27.79K

$4823.1

82Vài phút trước

Mua

$0.173552

57.05K

$9900.65

84Vài phút trước

Bán

$0.173423

46.57K

$8075.86

84Vài phút trước

Bán

$0.173792

11.00K

$1912.52

84Vài phút trước

Bán

$0.173792

16.86K

$2929.7

84Vài phút trước

Bán

$0.173923

27.26K

$4740.71

85Vài phút trước

Mua

$0.174116

141.98K

$24.72K

90Vài phút trước

Bán

$0.173776

37.50K

$6516.63

92Vài phút trước

Mua

$0.171779

3453.5

$593.237

94Vài phút trước

Mua

$0.172781

134.29K

$23.20K

96Vài phút trước

Mua

$0.171779

35.09K

$6027.29

98Vài phút trước

Bán

$0.171536

28.82K

$4944.33

$6,292,009

U
UniV3Pool
M

MUBI

22,069,415

W

WETH

858

WETH : MUBI

1:17751.1

$55,214

U
UniV3Pool
M

MUBI

166,612

D

DOVA

23,463,247

MUBI : DOVA

1:145.942

$11,881

U
UniV3Pool
M

MUBI

36,638

Q

QUIQ

880,754

MUBI : QUIQ

1:26.052

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng